Search

Nezaposleni dobijaju svog savjetodavca za zapošljavanje

Sve nacionalne službe za zapošljavanje u Evropi i regionu su omogućile da nezaposleni na njenoj evidenciji dobiju savjetnika za zapošljavanje i da zajedno sa njim naprave individualni plan zapošljavanjaIndividualni plan podrazumijeva različite aktivnosti dogovorene sa savjetnikom. Na osnovu zajedničke procjene predlažu se određene mjere i aktivnosti koje je neophodno da se preduzmu ukoliko se aktivno traži posao, a za savjetnika on predstavlja instrument za dalji individualni rad. Važno je da individualni plan zapošljavanja bude doživljen kao vlastiti plan aktivnosti koje treba preduzeti.

Šta je sa javnim službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini? 

Trenutno stanje je da samo Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo imaju propisane procedure za savjetodavce, te upute za kreiranje Plana traženja posla (RS – definisano Pravilnikom o aktivnom traženju posla (“Сл. гласнику РС”, бр. 93 од 21. септембра 2010). Zahvaljujući podršci Vlade Švicarske, u sklopu Reformskog paketa ovu praksu će preuzeti i Služba za zapošljavanje HNŽ/K, BPK Goražde, Tuzlanski kanton i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta. Uvođenje individualnog savjetovanja kroz koji se za svaku nezaposlenu osobu u savjetodavnom procesu izrađuje individualni plan traženja posla predstavlja značajan iskorak iz tradicionalnih okvira službi za zapošljavanje, koje će voditi kvalitetnijem posredovanju i uključivanju nezaposlenih u adekvatne mjere aktivne politike zapošljavanja.

Projekat YEP je u proteklem periodu pored iniciranja novih metoda rada, usvajanja Uputstva za rad kojim se definiše izrada IPZ-a, organizovao i interaktivnu radionicu sa savjetodavcima u Kantonu Sarajevo kako bi se razmijenili primjeri dobre prakse, ali i identifikovali problemi u radu, i definisala rješenja. Neki od zaključaka sa radionice su:

  1. IPZ je dogovor između savjetodavca i nezaposlene osobe, nije obrazac i POPUNJAVA GA savjetodavac, a potpisuju obje strane 
  2. IPZ treba biti uslov za uključivanje nezaposlenih u mjere aktivne politike zapošljavanja (programi prekvalifikacije, stručnog osposobljavanja, subvencioniranog zapošljavanja, Klub za traženje posla itd.) 
  3. IPZ se koristi kao alat u razgovoru sa nezaposlenom osobom. 

Bitno je da se razgovor sa savjetodavcem ne doživljava ispitivanjem, već kvalitetnim usmjerenjem potrage za poslom. Savjetodavac za zapošljavanje tokom individualnog razgovora nastoji da prikupi sve podatke potrebne za procjenu zapošljivosti – obrazovanje, radno iskustvo, zanimanje, kompetencije, posebna znanja i to upoređuje sa stanjem na tržištu rada. Iz ugla Službe, uvid u interesovanja nezaposlenih je koristan jer će na osnovu toga znati u kojim zanimanjima mogu da posreduju prilikom zapošljavanja. Individualni plan podrazumijeva i definisanje termina za naredna savjetovanja. Poenta ispunjavanja individualnog plana je unapređenje posredovanja.

Druge objave u kategoriji