Search

Nezaposlenost i poslovni ambijent – YEP u fokusu istraživanja renomirane profesorice Univerziteta Montpellier

Profesorica političkih nauka na francuskom Univerzitetu Montpellieru gđa Cécile Jouhanneau u posjeti je BiH tokom koje će susreti sa akterima koji djeluju na tržištu rada u BIH – među kojima je Projekat zapošljavanja mladih (YEP), ali i predstavnici službi za zapošljavanja.   

Tokom jučerašnjeg sastanaka koji je održan u prostorijama YEP-a, rukovodilac Projekta dr Ranko Markuš predstavio širi okvir podrške Vlade Švajcarske u BiH, ali i fokus projekta što je reforma javnih službi za zapošljavanje te kreiranje inovativnih aktivnih mjera zapošljavanja. 

Danas se profesorica Jouhanneau susrela sa g. Igorom Kamočaijem koji je ovom prilikom predstavio aktivnosti koje provodi Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo  kako bi doprinijela unapređenju poslovnog ambijenta, ali prije svega rada sa nezaposlenim osobama u skladu sa svojim mandatom. 

Naravno od krucijalne je važnosti reforma koju provodimo sa YEP-om uz podršku Vlade Švajcarske te je situacija složena, ali postoji šira posvećenost  menadžmenta da korištenjem vlastitih resursa i uz podršku međunarodnih donatora učini sve kako bi se unaprijedilo tržište rada iako su mnogobrojni i opštepoznati faktori koji utiču na rezultate ovih napora – istaknuto je tokom današnjeg razgovora. 

 

Druge objave u kategoriji