Search

Prvi prihodi od proizvodnje organske maline na urbanoj farmi u Tuzli

Na području urbane farme Tuzla u okviru projekta “Destigmatizacija osoba sa mentalnim problemima kroz radnu integraciju i socijalno preuzetništvo” ove godine se očekuju u prvi prihodi od proizvodnje organske maline zasađene prošle godine.

Osnovni cilj projekta je da se pomogne osobama u duševnim nevoljama kroz razvoj modela socijalnog preduzetništva usmjerenog ka unapređenju mentalnog zdravlja i društvenog položaja osoba sa mentalnim teškoćama. Od 2017. godine na području urbane farme se uzgaja isključivo organska malina, što obezbjeđuje plasman po prihvatljivim uslovima na tržištu, te u isto vrijeme zapošljava veliki broj osoba sa duševnim nevoljama na lokalitetu Simin Han. Projekat predstavlja odličan mehanizam reintegracije ovih osoba u društvenu zajednicu, poboljšanje njihovog društvenog položaja i zapošljavanje.

Saradnjom Projekta mentalno zdravlje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u Tuzli se od 2016.godine implementira projekat Urbane poljoprivrede uz saradnju javnog i nevladinog sektora. Realizaciju projekta je omogućila Vlada Švicarske kroz uspostavu saradnje između Asocijacije XY – Projekat mentalnog zdravlja i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), te su na taj način projekti sa različitim fokusima identifikovali zajedničke tačke. 

Druge objave u kategoriji