Search

Nova pravila za nezaposlene

Nezaposlene na evidenciji Biroa rada u Federaciji BiH prilikom prijavljivanja za posao očekuju nova pravila. Umjesto dosadašnjih dva mjeseca, Birou rada morat će se javljati svakih 45 dana. Osim toga , nezaposlene osobe koje se prvi put prijavljuju na biro morat će potpisati izjavu da nigdje ne rade i da će, u suprotnom, snositi materijalnu i krivičnu odgovornost, kažu u Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.

Oni koji budu dali netačne podatke u izjavi bit će izbrisani s evidencije nezaposlenih. Nova pravila rezultat su izmijenjenog pravilnika o evidencijama za nezaposlene osobe usvojenog na federalnom nivou, a njegove odredbe odnedavno se primjenjuju na cijelom području Federacije BIH.

Ovim izmjenama tretira se način rada s nezaposlenim osobama , sačinjavanje Individualnog plana zapošljavanja te odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca posla, što će , kako kažu u Službi za zapošljavanje, smanjiti pritisak na njene zaposlene.
U Unsko-sanskom kantonu na posao čeka oko 38 hiljada nezaposlenih, a najviše ih je u Bihaću i Cazinu. 

Podsjećamo, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je pružio tehničku podršku Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u izradi novog Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, sa namjerom da se na taj način uvedu elementi Reformskog paketa, odnosno da se jača savjetodavna funkcija. 

U sklopu usvojenog Pravilnika, najznačajnija stavka je ona koja se odnosi na aktivno traženje posla od strane nezaposlenog lica a jasno je definisana članom 12. koji propisuje da je “nezaposlena osoba obavezna pridržavati se uslova o aktivnom traženju posla”.  U sklopu ovog člana navedene su i aktivnosti i stavke koje aktivno traženje posla iz perspektive nezaposlenog lica obuhvata – između ostalog te aktivnosti podrazumijevaju učešće u grupnom informisanju, ali i individualnim savjetovanjima te procesu profilisanja na čemu Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a koji podržava Vlada Švicarske, kontinuirano insistira odnosno djeluje u pravcu jačanja internih kapaciteta službi da odgovore ovim potrebama i pruže adekvatnu uslugu nezaposlenim licima –  sve navedeno kroz aktivnosti Reformskog paketa. 

Izvor: rtvusk.ba i yep.ba 

Foto: Biro Bihać (šalter sala) 

Druge objave u kategoriji