Search

Novi način karijernog savjetovanja u Službi za zapošljavanje TK odobren od strane nadležnog Ministarstva

Nova metoda karijernog savjetovanja će se uskoro realizovati i u Tuzlanskom kantonu. Naime, Služba za zapošljavanje TK je po uzoru na JUSZZKS također odlučila da optimizira svoje resurse kad je u pitanju profesionalno informisanje maturanata u osnovnim i srednjim školama, te će uz podršku Vlade Švicarske uvesti novi efikasniji način rada. Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti i kulture i sporta/športa Tuzlanskog kantona je dalo saglasnost na realizaciju novih metoda profesionalnog informisanja maturanata, te je o tome obavijestilo sve osnovne i srednje škole u TK kao i Pedagoški zavod TK.

U sklopu Projekta YEP, obučeni zaposlenici JU Službe za zapošljavanje TK će samostalno provesti radionice sa pedagozima, psiholozima i socijalnim radnicima osnovnih srednjih škola, kojima će prenijeti svoja znanja i podatke o stanju na tržištu rada te će kroz audiovizuelne materijale predstaviti načine na koji se mladi mogu uključiti u tržište rada. Ovo će biti prilika da se po prvi put u bliskom kontaktu zaposlenika iz obrazovnih institucija i Službe za zapošljavanje sarađuje u  zajedničkom cilju, a to je bolje usmjeravanje mladih kako bi oni odabrali školovanje za za zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Ranije, praksa je bila da zaposlenici službe obavljaju posjete školama što je u Tuzlanskom, kao što je bilo i u Kantonu Sarajevo,  izuzetno obiman posao, uzimajući u obzir veliki broj škola, te često nije bilo dovoljno vremena i resursa da se karijernim savjetovanje obuhvate sve škole. Također, bilo je i primjedbi da se određene škole nikada nisu ni obuhvatile ovim posjetama, što će se kroz ovaj sveobuhvatan i participativan pristup osigurati. Obaveza profesionalnog usmjeravanja je svakako u nadležnosti školskih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika koji na svakodnevnoj bazi trebaju biti angažirani na usmjeravanju đaka, dok Služba za zapošljavanje u ovim uslovima velike nezaposlenosti svoje napore usmjerava u pružanje podrške nezaposlenima sa evidencije da se što prije integrišu na tržište rada. Inače, Projekat zapošljavanja mladih je u prvoj fazi projekta (2008-2011) uspostavio program karijernog upravljanja u pilot mješovitoj srednjoj  školi u Tuzli koji se pokazao uspješnim te je po završetku pilot faze usvojen od strane Pedagoškog zavoda TK. YEP Program upravljanja karijerom možete pogledati u sekciji Preuzimanja. 

Obuka za zaposlenike JU Službe za zapošljavanje TK će se realizovati krajem jula, te će se odmah nakon toga organizovati radionice sa pedagozima obzirom na početak nove školske godine. Promjena u pristupu profesionalnog informisanja i orjentacije je jedna od stavki Reformskog paketa kojeg provodi Projekat YEP u službama za zapošljavanje.

 

Druge objave u kategoriji