Search

O klubovima

Klubovi za traženje posla su jedan od načina da se mladi aktiviraju i uključe u proces traženja posla. Klubovi za traženje posla se implementiraju u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i kantonalnim službama za zapošljavanje, a u okviru Projekta YEP.

Klub je aktivna mjera zapošljavanja čija je svrha pružiti nezaposlenom licu kontinuiranu pomoć u traženju posla. YEP je uspostavio mrežu od 25 Klubova pri lokalnim biroima za zapošljavanje kojima upravljaju savjetodavci, zaposlenici biroa, a konstantno postoje zahtjevi za otvaranje novih klubova i savjetodavne funkcije za mlade u službama za zapošljavanje širom BiH.

Model obuke Kluba za traženje posla je jedinstven sa svojim posebnim planom i programom. Klub za traženje posla priprema nezaposlene mlade osobe da na najbolji način odgovore zahtjevima poslodavaca. Nezaposleni u Klubu usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada i grupne podrške u traženju posla. Kroz trosedmičnu obuku članovi stiču znanja i vještine relevantne za traženje posla koje će dodatno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju.

Klub za traženje posla je interaktivno iskustvo za mlade i upravo se po tome razlikuje od tipičnih programa obuke. Klub predstavlja kombinaciju unapređenja vještina, discipline u procesu traženja posla i podrške i to je ono što izdvaja metodologiju Kluba za traženje posla od drugih metoda. Pri tom, Klub nije samo obuka o pisanju CV-ija, pretraživanju oglasa, simulacije razgovora sa poslodavcem, već i grupna podrška drugih nezaposlenih i savjetodavca u Klubu koji imaju jedan zajednički cilj – pronaći posao u što kraćem vremenskom periodu. U cilju podsticanja savjetodavaca koji rade u Klubovima za traženje posla, YEP je uspostavio sistem mjerenja učinaka Kluba čime se poredi uspješnost Klubova na osnovu postavljenih indikatora kao što su broj formiranih grupa nezaposlenih, broj nezaposlenih koji prolaze obuku, njihovog nivoa aktivnosti u traženju posla i u konačnici broja zaposlenih mladih osoba.

Od početka uspostave ove aktivne mjere 5396 mladih ljudi prošlo je kroz program obuke i podrške Klubova, a od ukupnog broja polaznika/ica njih 2200 je pronašlo zaposlenje 6 mjeseci nakon ili tokom trajanja programa u Klubu, što je prosjek koji je jako dobar i nadmašuje veliku većinu aktivnih mjera koje se implementiraju u BiH.

Druge objave u kategoriji