Search

Objavljen Javni poziv studentima da apliciraju za program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2014. godini

Sarajevo, 29.11.2013.

Javni poziv studentima da apliciraju za program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2014. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke svake godine tokom ljetnog raspusta organizira Program ferijalnog rada za redovne studente univerziteta u Bosni i Hercegovini. Prema postignutom dogovoru između pomenutih partnera, za 2014. godinu je odobrena kvota od 150 studenata iz Bosne i Hercegovine koji će sudjelovati u programu, od čega je 95 mjesta određeno za studente upisane na univerzitete u Federaciji Bosne i Hercegovine, 45 mjesta za studente upisane na univerzitete u Republici Srpskoj i 10 mjesta za studente koji studiraju u Brčko distriktu BiH.

Preduvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati

Pravo apliciranja imaju samo redovni studenti upisani:
a) u prvu, drugu i treću godinu studija, ako se radi o četverogodišnjem studiju,

b) u prvu i drugu godinu studija, ako se radi o trogodišnjem studiju,i

c) studenti prve godine drugog ciklusa studija (ako se radi o dvogodišnjem studiju) i

d) studenti prve godine viših škola.

Studenti moraju biti starosne dobi od 18 do 35 godina.
Moraju odlično ili vrlo dobro poznavati njemački jezik (najmanje 3 godine učenja jezika).
Studenti sa radnim iskustvom će imati prednost.
Studenti koji navedu da imaju vozačku dozvolu, trebaju biti sposobni da upravljaju odgovarajućim vozilom.
Studenti moraju biti voljni da rade najmanje dva mjeseca u Njemačkoj (maksimalan period zaposlenja je tri mjeseca).
Spremnost za fleksibilnost, prostornu pokretljivost i rad bilo gdje u Njemačkoj.
U obzir se neće uzimati kandidati koji zahtijevaju da rade u nekom određenom gradu ili regiji.
Način apliciranja

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju PRIJAVNI OBRAZAC i potvrdu fakulteta o studentskom statusu lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

§ studenti sa univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,

§ studenti sa univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

§ studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj 2014“

Kontakt osobe:

Merima Planinčić (merima.planincic@arz.gov.ba, tel.: 033-560-354)

Spomenka Došenović (spomenka.dosenovic@arz.gov.ba, tel.: 033-550-295)

Rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 12.12.2013. godine.

Testiranje iz poznavanja njemačkog jezika će se obaviti 27., 28. i 29. decembra 2013. godine u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Tačni termini testiranja po grupama će biti objavljeni na web stranici Agencije: www.arz.gov.ba. Potrebno je da studenti sa sobom ponesu ličnu kartu i indeks, u protivnom neće moći pristupiti testiranju.

Napomena: Studenti koji su prethodnih godina polagali test iz njemačkog jezika su takođe obavezni da pristupe testiranju.

Studenti će biti testirani iz slijedećih oblasti:

sposobnost čitanja,
sposobnost pismenog izražavanja,
sposobnost slušanja i razumijevanja,
sposobnost konverzacije.
Studenti koji već poznaju nekog poslodavca u SR Njemačkoj, koji ih želi zaposliti tokom ljetnog raspusta, ne mogu se prijaviti preko ovog programa, već preko programa posredovanja za poznatog poslodavca. U tom slučaju poslodavac ZAV-u direktno prijavljuje poznatog studenta. ZAV za uzvrat šalje potrebne obrasce direktno poslodavcu.

Svi kandidati su obavezni da se upoznaju sa sadržajem Brošure

Druge objave u kategoriji