Search

Objavljen Javni poziv za mlade bez radnog iskustva

Sarajevo, 19.12.2013.godine

Federalni zavod za zapošljavanje je danas na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio Javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013, koji se realizuje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Cilj Programa jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013 jeste da se mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, omogući stručno osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovale, te na taj način ojača njihova konkurentnost na tržištu rada.

Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom i eventualnim učešćem u Programu, osim na internet stranici (Aktuelni projekti), zainteresovani mogu dobiti i u nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje.

Na sljedećim linkovima pronađite:
https://www.fzzz.ba/doc/Javni_poziv_18.doc

(fzzz.ba)

Druge objave u kategoriji