Search

Obuka u Službi za zapošljavanje TK za rad sa žrtvama nasilja u porodici

U okviru realizacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih koji podržava Vlada Švajcarske i Fondacijom lokalne demokratije danas realizuje obuku za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona na temu “Nasilje u porodici i pshihološki aspekti nasilja-kako prepoznati i podržati žrtve”, a u skladu sa dogovorom kolegija direktora JSZZ FBiH. Obuka se po prvi put održava u novim obnovljenim prostorijama Biroa Tuzla koji je u srijedu ove sedmice svečano otvoren u prisustvu velikog broja medija i zvaničnika.

Edukacija je namijenjena zaposlenicima službi koji rada poslove posredovanja u službama. Na ovaj način YEP nastavlja sa pružanjem podrške JSZZ  putem razvoja  ljudskih resursa u JSZZ, a u cilju da zaposlenici službi budu osposobljeni da odgovore potrebama ugroženih ciljnih grupa na tržištu rada te da pruže adekvatnu uslugu odnosno usmjere osjetljive kategorije, kao što su žrtve nasilja u porodici prema specijaliziranim servisima.

Cilj radionice jeste educirati zaposlenike koji rade u sektoru posredovanja u zapošljavanju kako bi mogli prepoznati i pomoći žrtvama nasilja u okviru svojih svakodnevnih poslova ili uputiti u odgovarajuću ustanovu.
“Najvažnije je da zaposlenici koji prepoznaju žrtve nasilja pronađu način da posreduju za takvu osobu kako bi je ekonomski osnažili”, istakla je Velida Draško, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.
“Kada zaposlenik Službe prepozna žrtvu i kada žrtva ispriča svoju priču važno je da zaposleni ne daju nikakve savjete, već samo da ponude informacije za pomoć”, navodi psiholog Fondacije lokalne demokratije, Sanja Sahačić.

Ova obuka je u skladu sa Kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese u JSZZ FBiH kojeg će Federalni zavod uvrstiti u svoj Program rada za 2017.g. a već  ga je usvojila Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Naredna obuka je planirana za Službu za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, u Bihaću 19.12.2016 u 10.30 časova u prostorijama Službe.

Druge objave u kategoriji