Search

Obuka zaposlenika ZZZRS: Efikasnija provedba programa samozapošljavanja

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je odlučan u namjeri da promijeni pristup provedbi programa aktivnih mjera zapošljavanja te je sa time u vezi Upravni odbor ZZZRS nedavno usvojio  Pravilnik o načinima i kriterijima za realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja sa ciljem da se programi provode, ali i prate na efikasniji i efektivniji način.

Danas se u Palama održava radionica tokom koje će stručni saradnici, zaposlenici ZZZRS razviti metodoglogiju za rad sa aplikatnima na program samozapošljavanja  kako bi na sistematski način pružali mentorsku podršku i sve neophodne informacije nezaposlenima. 

ZZZRS ovakvim pristupom unapređuje sistem odabira korisnika aktivnih mjera, kreira program za jačanje kapaciteta korisnika i utiče na smanjenje rizika da sredstva predviđena programom budu na bilo koji način zloupotrebljena. Podrška YEP-a se odnosi na (1) formulisanje jasnih ciljeva i (2) aktivnosti koje je potrebno realizovati da bi se postigli ciljevi te (3) izazova koji se očekuju u implementaciji.

170316_ZZZRS_CEFE_AktivneMjere_06 170316_ZZZRS_CEFE_AktivneMjere_07

Realizacija pomenute aktivne mjere samozapošljavanja se realizuje u skladu sa Akcionim planom za realizaciju Strategije zapošljavanja RS 2016 – 2020, Obuku provodi g. Aleksandar Dodik, stručni saradnik YEP-a za razvoj preduzetništva.

Druge objave u kategoriji