Search

Predstavljena Strategija saradnje Švicarske u BiH 2017-2020

Danas je u Sarajevu u prisustvu brojnih zvanica, predstavljena Strategija saradnje Švicarske u BiH 2017-2020.g.

Opći cilj Švicarskog programa saradnje je da doprinese napretku Bosne i Hercegovine na njenom putu ka regionalnim i evropskim integracijama, pri osiguravanju demokratskog politčkog sistema, mirnog i jedinstvenog društva, pružanju inkluzivnog pristupa osnovnim uslugama, vladavnini prava i socijalnoj i tržišnoj ekonoomiji.Strategija saradnje se fokusira na tri tematske oblasti koje se sve međusobno dopunjuju i osnažuju. Predviđena finansijska sredstva za period 2017-2020. iznose 74 miliona švicarskih franaka. 

0-02-05-4bb5743a7f733e64721f2dee7f94b520b0246410496cb3e5db77ef2cd884fcfc_full

Strategija je izrađena od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) uz intenzivne konsultacije sa vladinim službama u BiH i partnerima civilnog društva.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske temelji svoje aktivnosti na ciljevima definiranim u Strategiji saradnje Švicarske u BiH u oblasti Ekonomija i zapošljavanje koja u fokusu ima pružanje boljih i brojnih prilika i ekonmske perspektive građanima i građankama u BiH, a prije svega mladim ženama i muškarcima. To uključuje obuke i srednje stučno obrazovanje orijentirano prema potrebama tržišta rada, visokovalitetne usluge posredovanja javnih službi zapošljavanja, unapređenje opće klime za poslovanje i sl. 

 

Druge objave u kategoriji