Search

Odabrano 56 malih i srednjih preduzeća u BiH za dodjelu bespovratne pomoći u sklopu EU Programa za oporavak od poplava

Nakon strogog procesa odabira i evaluacije aplikacija pristiglih na javni poziv, EU Program za oporavak od poplava je odabrao 56 malih i srednjih preduzeća (MSP) iz 24 općine u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, za dodjelu bespovratne pomoći za oporavak od poplava. Odabranim preduzećima će biti dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu višem od 1.43 miliona EUR (2.8 miliona KM) finansijske pomoći od Evropske unije.

Kroz dodjelu ovih bespovratnih sredstava, Evropska unija ima za cilj da pomogne u očuvanju radnih mjesta ugroženih štetama koje su prouzrokovale majske poplave; da podrži proizvodni kapacitet malih i srednjih preduzeća; te otvaranje novih radnih mjesta u poplavljenim područjima. Krajni cilj je da se očuva i otvori do 2000 radnih mjesta.

Na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su se mogla prijaviti MSP koja se bave proizvodnom i proizvodno-uslužnom djelatnošću a koja su registrovana na području općina/opština Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac, Brčko.

Ukupno je primljeno 458 aplikacija, a pri odabiru su korišteni sljedeći kriteriji: (i) da je preduzeće pretrpilo materijalnu štetu od poplava na ključnim materijalnim sredstvima, (ii) da je pravno lice u privatnom vlasništvu koje se bavi proizvodnjom i/ili proizvodno-uslužnom djelatnošću, (iii) da zapošljava 5 ili više radnika, (iv) da ima rasprostranjenu komercijalnu uvezanost s dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači), (v) da je ostvaren pozitivan  poslovni rezultat u prošloj fiskalnoj godini, i (vi) da preduzeće ima potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja uključujući i one prema uposlenicima.

Proces odabira se odvijao u dvije faze, i sastojao se od provjere usklađenosti prijava i evaluacije po kriterijima za odabir iz javnog poziva, te terenskih posjeta. Komisija za evaluaciju koju su predvodili članovi UNDP-a u BiH (kao glavni partneri u implementaciji projekta) je provela vrednovanje i bodovanje aplikacija po utvrđenim kriterijima, te predložila rang listu pristiglih aplikacija baziranu na osvojenom broju bodova. Odluka komisije je konačna, ali svaka dodjela bespovratnih sredstva podliježue dubinskom procesu kontinuirane provjere ispunjavanja uslova i kriterija. U slučaju da se naknadnom terenskom posjetom utvrde bilo kakve neregularnosti između informacija dostavljenih u aplikaciji i stvarnog stanja na terenu, odobrena finansijska sredstva mogu biti povučena. Uz sredstva odobrena od strane EU Programa za oporavak poplava, svi primatelji pomoći moraju obezbijediti i dio vlasitih sredstava.

Cjelokupna lista malih i srednjih preduzeća koja su odabrana za bespovratnu pomoć slijedi.

U području sjeverno-istočnoj BiH odabrano je 26 preduzeća:

Opština/grad Ukupan iznos za finansiranje (KM)
Bijeljina: 210,000
PRODUKT D.O.O. 50,000
ENERGOTERM D.O.O. 30,000
RAŠEVIĆI D.O.O. 60,000
ORTODADO D.O.O. 20,000
KIKO D.O.O. 50,000
Šamac: 60,000
MMB-INEXCOOP D.O.O 60,000
Šekovići: 50,000
KONFEKCIJA MAJA D.O.O. 50,000
Vukosavlje: 60,000
SLOGA LAGERFELD D.O.O 60,000
Modriča : 100,000
NOVOPROM D.O.O. 60,000
HEMO-PRAL D.O.O. 20,000
VESIĆ D.O.O. 20,000
Brčko: 210,000
OBALA II D.O.O. 60,000
GAS-PETROL D.O.O. 70,000
VOĆAR D.O.O. 80,000
Domaljevac: 30,000
ARGUS D.O.O. 30,000
Lukavac: 210,000
BAUKLAR D.O.O. 70,000
BOSNA-NILESS D.O.O. 70,000
KEMIS-BH D.O.O. 70,000
Odžak: 70,000
MLIN MAJIĆ D.O.O. 70,000
Orašje: 110,000
DEJOKOP D.O.O. BOK 60,000
JASMIN D.O.O. 50,000
Srebrenik: 190,000
AKSEMONT D.O.O 40,000
HERCEG D.O.O. 80,000
VOĆNI RASADNIK D.O.O. 70,000
Tuzla: 60,000
ANAIS KOMERC D.O.O. 60,000
Živinice: 20,000
MINALLI D.O.O. 20,000

 

U području Banja Luke odabrano je 13 preduzeća:

Opština/grad Ukupan iznos za finansiranje (KM)
Banja Luka: 230,000
EXCLUSIVE LINGERIE D.O.O. 60,000
SUPER PREMIX D.O.O. 30,000
EURO LAB D.O.O. 50,000
DEVIĆ-TEKSTIL D.O.O. 90,000
Prijedor: 120,000
INSTALO-KOMERC D.O.O 50,000
MB MODUL D.O.O. 20,000
LIM-PROFI D.O.O 50,000
Laktaši: 150,000
ELIM D.O.O. 70,000
EKO-BEL D.O.O 30,000
VENDOM D.O.O. 50,000
Srbac: 40,000
MAŠINSKA PRERADA METALA MPM  D.O.O 40,000
Čelinac: 100,000
FLO-GRANIT D.O.O. 50,000
MAXCOMERC D.O.O. 50,000

 

U području Doboja odabrano je 5 preduzeća:

Opština/grad Ukupan iznos za finansiranje (KM)
SAŠA TRADE D.O.O. 50,000
EUROKART D.O.O. 50,000
STATOR GS D.O.O. 40,000
MN -FLEX D.O.O. 40,000
PREMIER D.O.O 60,000

 

U srednjoj Bosni odabrano je 12 preduzeća:

Opština/grad Ukupan iznos za finansiranje (KM)
Maglaj: 420,000
BAS D.O.O. 80,000
GEO-PUT D.O.O 50,000
SARAJ MILK D.O.O. 80,000
ZANATI D.O.O. 20,000
NON STOP PPS D.O.O. 70,000
CONING AG D.O.O. 20,000
DKM GRADNJA D.O.O. 40,000
SIROVINA EKO D.O.O 60,000
Zenica: 60,000
PERO ZENICA D.O.O. 60,000
Žepče: 140,000
SARAJLIĆ PROM D.O.O. 60,000
ELMONT D.O.O. 70,000
BOSITEX D.O.O 10,000

EU Program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, sanaciju stambenih objekata za najugroženije, te socioekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.
Ova pomoć je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti su usmjerene na sanaciju 4,000 stambenih objekata za oko 14,000 građana i ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2,000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika se bazira na nalazima Procjene potreba za oporavkom i javnom pozivu, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starija lica, porodice s djecom i osobe sa posebnim potrebama.

Druge objave u kategoriji