Search

Održan sastanak radne grupe za modernizaciju JU Službe za zapošljavanje KS

Danas je održan 19. sastanak radne grupe koja se prvobitno angažovala na uspostavi Oglednog biroa Novo Sarajevo, ali nakon što je Ogledni biro uspješno uspostavljen i postao nukleus reforme, radna grupa se bavi sveobuhvatnom modernizacijom procesa rada i usluga Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koordinira sastanke radne grupe te se brine da se zaključci i diskusija svih članova implementiraju, o čemu se kasnije informiše menadžment JUSZZKS.

Za uspjeh reforme neophodno je ulagati u razvoj ljudi te je glavna tema današnjeg sastanka bila organizovanje interne i eksterne obuke zaposlenika Službe, a posebno savjetodavaca u biroima kako bi se i prakse Oglednog biroa Novo Sarajevo počele primjenjivati na standardizovan način u svim biroima u Kantonu. U narednom periodu Projekat će kreirati detaljan plan obuka za zaposlenike, odrediti eksperta koji će biti zadužen za implementaciju i praćenje izvođenja obuka koje će biti kombinacija internih i eksternih izvođača.

Na zahtjev menadžmenta JUSZZKS, radna grupa je diskutovala načine ralizacije besplatne info-linije za nezaposlene tj. Call centra čime će se rasteretiti biroi mnogobrojnim pozivima koji usporavaju rad Biroa. Ovim će JUSZZKS biti i prva Služba za zapošljavanje koja će uvesti besplatnu liniju za nezaposlene osobe putem koje će se dobiti automatski odgovori na najčešća pitanja, a i dalje će se moći stupiti u kontakt sa operaterom ukoliko se pitanje klijenta ne nalazi među 9 najčešćih. Također, u sadržaju web stranice JUSZZKS uključit će se i najčešće postavljena pitanja i odgovori.

Na sastanku je potvrđeno da je koncept Kluba za traženje posla koji djeluje pri Odjeljenju za posredovanje prepoznat kao dobra metoda grupnog savjetovanja za mlade osobe, te da se razmatra otvaranje Klubova u Biroima Centar i Hadžići. Osim toga, Klub će biti posebno ispromovisan tokom sajma zapošljavanja JUSZZKS u okviru čega će se organizovati i “Kafa sa…”  na kojem će se upoznavati poslodavci i nezaposleni mladi u ležernoj atmosferi.

Do sada je uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru Projekta zapošljavanja mladih u modernizaciji JUSZZKS između ostalog urađeno i sljedeće:

 1. Urađena je situaciona analiza na osnovu koje je napravljen prijedlog novih Procedura,
 2. Renoviran je Biro Novo Sarajevo u skladu sa potrebama novih Procedura,
 3. Obučeno osoblje za sprovođenje novih Procedura,
 4. Otvoren Ogledni biro Novo Sarajevo,
 5. Unaprijeđen software za automatsko izdavanje uvjerenja, zakazivanje savjetodavnih sastanaka i prikupljanje informacija o učinicima,
 6. Omogućeno da evidentičari rukuju pečatom i odgovaraju za sadržaj uvjerenja koja izdaju,
 7. Urađen monitoring sprovođenja Procedura u Oglednom birou Novo Sarajevo,
 8. Razvijen je sistem za upravljanje učinicima u JUSZZKS,
 9. Razvijen promotivni materijal za jačanje saradnje sa poslodavcima,
 10. Otvoren Klub za traženje posla u Kantonu Sarajevo,
 11. Napravljena aplikacija e-biro, za online savjetovanje,
 12. Organizovana je obuka o savjetodavnom procesu,
 13. Biroi Centar i Hadžići pripremljeni za primjenu novih procedura, 
 14. Razvijena je web aplikacija za izradu izvještaja o učincima (novembar 2014),
 15. Razvijen je savremeni portal JUSZZKS,
 16. Pripremljena je nova sistematizacija, koja je usvojena od Vlade i
 17. Organizovan je Team-building događaj po prvi put za sve zaposlenike JUSZZKS.

 

DSC_1510

Druge objave u kategoriji