Search

YEP lokalne inicijative: 30 mladih dobija posao kroz saradnju klubova u Modriči, Srpcu, Novom Gradu i Interfob-a!

Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju implementiraju lokalnu incijativu “Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru” koji u saradnji sa Opštinom Modriča i Zavodom za zapošljavanje RS-a kroz Kub za traženje posla Modriča, implementira udruženje Interfob. Cilj lokalne inicijative je zapošljavanje 30 mladih osoba u drvoprerđivačkoj i metalnoj industriji BiH u opštinama Banja Luka, Modriča i Novi Grad. Spajanjem potrebe konkretnih preduzeća za adekvatnim kadrom i potrebe mladih za zaposlenjem na konkretnim radnim mjestima (zavarivač, CNC operater za metal, Lakirer, CNC operater za drvo), prema već iskazanim potrebama poslodavaca iz navedenih opština

Da saradnja između javnog i nevladinog sektora u oblasti zapošljavanja može dati dobre rezultate, dokazuje dosadašnje iskustvo između Kluba u Modriči i Interfob-a, gdje Klub ustupa prostorije nakon radnog vremena Biroa  za izvođenje teorijske obuke za CNC operatere (metal). Primarna ciljna grupa su mladi nezaposleni ljudi i mladi ljudi iz porodica socijalnih kategorija sa područja Banja Luke, Modriče i Novog Grada sa fokusom i posebnim ohrabrenjem mladim ženama koje traže zaposlenje, a koji iskažu interesovanje za rad u drvnom i metalskom sektoru i to oko 60% mladih bez zaposlenja koji aktivno traže posao sa odnosnom 50% muške populacije i 50% ženske populacije mladih nezaposlenih.

Samim javnim pozivom za obuku se veliki broj mladih nezaposlenih animirao za aktivno traženje posla u Modriči, što se odrazilo na kreiranje po dvije grupe mjesečno sa kojima voditelj Kluba radi. U konačnici je veći broj mladih koji su učestvovali u Klubu i zaposleno, a to je evidentno i pozicijom Kluba Modriča na rang listi Klubova. Imajući u vidu da se u okviru projekta koji realizuje Interfob mladima nudi tržišno vrijedna obuka za CNC operatere i lakirere, ne čudi ni veliki broj zainteresovanih mladih. Kako je navedeno ranije, po završetku obuke, 30 mladih će dobiti posao kod poznatih poslodavaca kod kojih se i realizuje praktični dio obuke.

1780657_1478168349133056_6121964599667217374_n 10731115_1611229039104707_7210354603138916169_n1926822_1478169305799627_4431198873277572179_n 10150659_1478168399133051_4950081145971611822_n

1471919_1485244778425413_7821182039448677140_n1234902_1485245398425351_2053739003589360979_n  10387312_1478169182466306_7893598597500097844_n

Druge objave u kategoriji