Search

Održana prva obuka u okviru Mentoring programa Impakt

U okviru Mentoring programa Impakt danas su počele prve obuke na teme koje su preduzetnici, korisnici aktivne mjere samozapošljavanja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, prepoznali kao ključne u kojima im je potrebna stručna i mentorska podrška za dalji razvoj njihovih poslovnih poduhvata.

Predavač tokom obuke na temu Pronalazak adekvatne radne snage bila je Nermana Ajanović, zaposlenica  jednog od vodećih portala  za oglašavanje radnih pozicija i agencije za  regrutaciju i selekciju posao.ba.

Tokom obuke preduzetnici su imali priliku saznati više  o načinima procjene potreba za dodatnom radnom snagom, načinima odabira pravih ljudi za pravo radno mjesto i dr. uz direktan rad na primjerima i stvarnim situacijama u ovoj oblasti sa kojima se susreću u svom radu.

Obuke u okviru Mentoring programa Impakt nastavljaju se obukom na temu Računovodstvo i finansije za preduzetnike i obrtnike, tokom koje će učesnici programa imati priliku detaljnije se upoznati sa specifičnostima računovodstva i finansija kod obrtnika i preduzeća, finansijskim izvještajima te dobiti savjete i smjernice za adekvatno upravljanje finansijskim tokovima u preduzeću.

Nakon obuka slijedi direktan mentorski rad sa učesnicima programa, a sa ciljem ostvarenja doprinosa očuvanju i daljem razvoju uspostavljenih biznisa.

Mentoring program Impakt realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, u saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Druge objave u kategoriji