Search

Veliki interes nevladinih organizacija za YEP Poziv za dostavu projekata

Poziv za dostavljanje projektnih koncepata za omladinske nevladine organizacije koje žele da učestvuju u aktivnostima Projekta zapošljavanja mladih, a sa ciljem aktivacije i motivacije mladih žena i muškaraca i njihovom većem učešću u procesima zapošljavanja i životu lokalne zajednice je uspješno zatvoren trećega januara 2013. godine.

Komisija za evidentiranje projektnih prijedloga pristiglih na YEP Poziv za dostavu projektnih aplikacija je evidentirala prijem ukupno 86 projektnih aplikacija. Proces evaluacije i selekcije projektnih prijedloga je iniciran, a aplikanti će o rezultatima biti obaviješteni u odmah po okončanju procesa.

Proces selekcije i evaluacije pristiglih projektnih prijedloga kao i očekivani rezultati  ove aktivnosti YEP -a su u skladu sa zaključcima 4. Foruma o zapošljavanju mladih koji je održan na Jahorini, 11.10.2013. godine.

Druge objave u kategoriji