Search

Općina Novo Sarajevo: Subvencionirana kreditna linija za finansiranje start-up biznisa učesnika YEP inkubatora poslovnih ideja

Općina Novo Sarajevo potpisala je Ugovor sa BBI bankom o subvencioniranoj liniji za start-up kompanije s područja Općine Novo Sarajevo. Riječ je o posebno kreiranoj liniji za finansiranje start-up biznisa koji su uspješno okončali učešće u Programu „YEP inkubator poslovnih ideja“ koji Općina Novo Sarajevo  provodi sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske. Zahvaljujući subvenciji Općine Novo Sarajevo start-up kompanije registrovane na području Općine sredstva iz ove linije mogu realizovati u BBI banci po subvencioniranoj stopi od 0 posto. Namjena sredstava je finansiranje obrtnog kapitala i investicija, uz prezentiranje biznis plana, na rok do 24 mjeseca, sa mogućnošću korištenja grace-perioda do 9 mjeseci.

U svom obraćanju, tokom potpisivanja Ugovora, općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da je finansiranje start-up kompanija samo jedna od niza mjera koje Općina Novo Sarajevo od 2016. godine provodi u okviru Programa aktivnog zapošljavanja. Kako je objavljeno na web stranici Općine Novo Sarajevo, načelnik Koldžo je istakao  da su namjere Općine bile da ovakvim programima pomogne mladim ljudima da se zaposle i pokrenu vlastiti biznis, kao i da podrži žensku populaciju u njihovim projektima samozapošljavanja, dodajući da će podrška Općine biti nastavljena i u narednom periodu, pa su i budžetom za ovu, 2019. godinu,  za Program aktivne politike zapošljavanja planirana sredstva u ukupnom iznosu od 536.000 KM.

Subvencionirane linije su dobar primjer javno-privatnog partnerstva za podršku razvoju privrede u našoj zemlji. Ovaj projekat je posebno značajan jer pruža priliku početnicima u biznisu da pokrenu posao i dobiju sredstva po stopi od nula posto, a sretni smo što smo u prilici da kroz ovaj, zajednički projekat sa Općinom Novo Sarajevo, podržimo mlade ljude, izjavio je predsjednik Uprave BBI banke Amer Bukvić.

U okviru realizacije Programa mjera za podsticanje zapošljavanja Općine Novo Sarajevo – Programa sufinansiranja samozapošljavanja u prethodnom periodu su potpisani ugovori sa 28 aplikanata koji su ispunili uslove javnog poziva. Ovom prilikom, načelnik je potpisao i  ugovor sa još jednim aplikantom koji će realizirati djelatnost proizvodnje tekstilnih, pletenih i heklanih proizvoda, te savjetovanja o zdravom stilu života. Ovim Programom općina sufinansira samozapošljavanje, odnosno pokretanje samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih biroa Novo Sarajevo.

Druge objave u kategoriji