Search

Osnovano Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Općine Novi Grad Sarajevo

Danas je u okviru završetka implementacije projekta Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou upriličeno zvanično osnivanje institucionalnog mehanizma lokalnog partnerstva za zapošljavanje Općine Novi Grad kojem je pristupio Projekat zapošljavanja mladih (YEP) odnosno GOPA Predstavništvo u BiH.

Ovo lokalno partnerstvo je rezultat sveobuhvatnog EU Projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) stoga ima za cilj da kroz institucionalizaciju 15 partnerstava poveća zapošljivost prekvalifikacijom skoro 2.000 osoba u 22 opštine i stvori najmanje 620 novih radnih mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u područjima pogođenim poplavama.

Ključna dva ishoda uspostavljenog LPZ-a u Općini Novi Grad kad je u pitanju Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je uspostava urbane farme Mojmilo putem koje je zaposleno 6 osoba, iz ugroženih kategorija, a nudi proizvodnju eko povrća i eko malinjaka za što je uz podršku projekta osiguran plasman na tržište.

Drugi ishod je podrška atletskom klubu Novi Grad koji su učestvovali u YEP Inkubatoru poslovnih ideja kojeg je YEP realizovao u saradnji sa Općinom Novi Grad, gdje je plan da se obnavljanjem atletske sale u sportsko-rekreativnom centru Safet Zajko omoguće sportske aktivnosti za najugroženije kategorije, kao što su korisnici SOS Dječija sela.

Druge objave u kategoriji