Search

Panel diskusija "Jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje u FBiH"

Sutra će se u organizaciji Centara civilnih inicijativa organizovati panel diskusija na temu “Jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje u FBiH”. Cilj diskusije je usaglašavanje stavova o načinu provođenja nužnih reformi u sektru zapošljavanja. Poseban fokus će biti na strategiji “Jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje u FBiH” koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na 130. sjednici, održanoj 3.9.2014. godine, čime je praktično preuzeta obaveza da se reforme testirane kroz Ogledne biroe implementiraju u cijeloj FBiH.

Strategija je rađena u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), koji finansira Svjetska banka u BiH, a uz koordinirajuću ulogu Federalnog zavoda za zapošljavanje. Dokument je djelo Ekonomskog instituta Sarajevo i firme DCS d.o.o. Sarajevo, a naručilac Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER).

Ovo je prvi put da su definisani strateški pravci razvoja službi za zapošljavanje u FBiH, a značajnu podršku u razvoju strategije je dao i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Dokument se sastoji od Regulatornog okvira i institucionalnog mandata službi za zapošljavanje, Ključnih izazova u funkcioniranju javnih službi za zapošljavanje, Zaključaka situacione analize, Strateškog dijela (ciljevi, prioriteti i mjere) i Okvirnog akcionog plana.

Ovom palen diskusijom Centari civilnih inicijativa uzimaju ulogu u podršci ovoj izuzetno značajnoj reformi.

(Foto: Ogledni biro Novo Sarajevo)

Druge objave u kategoriji