Search

Paralelne radionice za voditelje klubova za traženje posla

Danas se u Neumu održavaju paralelne radionice za predstavnike mreže voditelja klubova za traženje posla.

Prvu paralelnu sesiju vodi Zdenka Kovač, ekspert YEP projekta i bivša direktorica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, koja sa voditeljima vodi diskusiju na temu Ankete o stavovima mladih ljudi članova klubova za traženje posla koja je završena u toku ovog mjeseca i koja ima za cilj unapređenje aktivnosti klubova za traženje posla. Mreža Klubova je proširena i na Derventu te sad čini ukupno 25 Klubova, što je 5 lokacija više od originalno preuzetih obaveza YEP projekta. Na taj način YEP želi da pruži podršku svima koji žele da sarađuju i rade na unapređenju usluga za mlade. Gotovo svi klubovi imaju redovne aktivnosti uz izuzetak Orašja, Goražda, Cazina, Rudog koji imaju poteškoće sa ljudskim resursima. Iako je metodologija Klubova za traženje posla definisana od strane projektnih stručnjaka (David Blackburn, Mike Chambers), klubovima je data fleksibilnost da prilagođavaju programe stanju na terenu. Programi u većini klubova su prilagođeni i prošireni na dodatne nove inicijative. U okviru ovih dodatnih programa, inicirano je redovno objavljivanje “Info paketa“, te realizacija projekata u sklopu lokalnih inicijativa što doprinosi većem interesu mladih za Klub, ali i većim šansama za zapošljavanje mladih iz klubova.

Drugu paralelnu radionicu vodi Alekdandra Kokanović, YEP PR ekspert sa velikim međunarodnim iskustvom. Odnosi sa javnošću predstavljaju strateški proces komunikacija kojim se izgrađuju međusobno korisne relacije između klubova za traženje posla i njihove publike, prije svega mladih, potencijalnih članova klubova. Glavna diskusija se vodi oko toga koliko su odnosi sa javnošću vezani za javnu percepciju službi za zapošljavanje i klubova.

Galeriju sa slikama sa događaja možete pogledati ovdje. 

Druge objave u kategoriji