Search

Planiranje YEP II

U prethodnom periodu je nezavisna revizija obavila posao revizije projektnih aktivnosti. Izvještaj je predat naručiocu – Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju i Austrijskoj razvojnoj agenciji. Na osnovu preliminarnih rezultata izvještaja odlučeno je da se dizajnira i druga faza projekta. Druga faza neće biti identična prvoj, a komponente i aktivnosti će biti dizajnirane u uskoj saradnji sa zavodima za zapošljavanje RS i FBiH, odnosno ključnim koprisnicima projektnih aktivnosti.

Sutra i prekosutra će se na Jahorini održati planska radionica za drugu fazu Projekta zapošljavanja mladih u BiH. Na sastanku će biti prisutan menadžment zavoda za zapošljavanje RS i FBiH, te Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Zavodi će predstaviti svoje trogodišnje planove rada, te dati prijedloge u kojem segmentu YEP II može da doprinese realizaciji planova Zavoda. Pored toga, YEP će nastavit uspješne aktivnosti iz prve faze, poput širenja mreže Klubova za traženje posla.

Druge objave u kategoriji