Search

Nastavak obuka za federalni Zavod za zapošljavanje

YEP je u sklopu svojih redovnih aktivnosti unapređenja kapaciteta javnih službi formalizovao saradnju sa Udruženjem za istraživanje i organizacioni razvoj RODA iz Sarajeva koji ce izvršiti kompletnu menadžersku obuku iz Xpert PBS (Personal Business Skills) za rukovodioce Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i obuku socijalnih vještina (asertivni trening, self-management trening, timski rad) za sve zaposlene u Federalnom zavodu.

Program intenzivne i certificirane obuke će se odvijati u periodu od 18.04. do 09.06.2011. Nakon godisnjih odmora, odnosno u sklopu druge faze projekta nastaviće se obuka.

Druge objave u kategoriji