Search

Po prvi put individualni plan zapošljavanja kao kriterij za učešće u aktivnim mjerama

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo tokom 2016.g. te je definisala načine i kriterije za njihovu realizaciju, a provedba ovih mjera je u nadležnosti Javne ustanove Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Programom su utvrđena finansijska sredstava od 6.548,854,00 KM te će biti utrošena na pojedinačne podsticajne mjere i to:

  • Program javnih radova za 450 nezaposlenih osoba;
  • Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca (za najmanje 80 nezaposlenih osoba);
  • Program sufinasiranja zapošljavanja “Zlatna značka za 20 nezaposlenih osoba”;
  • Program sufinasiranje zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme za 475 pripravnika;
  • Program sufinasiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreba po Javnom pozivu od 16.11.2015.g. za 56 pripravnika;
  • Program sufinasiranja zapošljavanja “100+”;
  • Program sufnisiranja zapošljavanja “Partnerstvom do novih radnih mjesta”.

Ono što je značajan iskorak kada je u pitanju provođenje Programa javnih radova i Program sufinasiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme  je da će pored uobičajenih kriterija, prioritet imati nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa i koje imaju individualni plan zapošljavanja napravljen u saradnji sa savjetodavcem u birou.   

Individualni plan zapošljavanja je alat koji savjetodavci koriste kako bi sa nezaposlenom osobom definisali aktivnosti koje će osoba preduzeti kako bi se integrisala na tržište rada. Ukoliko savjetodavac procjeni da je osobi potrebna podrška u vidu uključivanja u programu aktivnih mjera to treba biti navedeno u indvidualnom planu zapošljavanja. Ova novina u provođenju programa aktivnih mjera zapošljavanja  u značajnoj mjeri unapređuje značaj savjetodavnog rada, ali i podstiče nezaposlene osobe da se aktivno uključe u savjetodavni proces te da blisko sarađuju sa Službom jer na taj način mogu biti na korak bliže rješavanju svog statusa.

Druge objave u kategoriji