Search

Počela obuka za korištenje elektronskog sistema upravljanja dokumentima ZZZRS

Danas je počela dvodnevna obuka za upotrebu elektronskog sistema upravljanja dokumentima u Banja Luci, a namijenjena je zaposlenicima filijale i biroa Banja Luka, gdje se očekuje pilotiranje elektronskog sistema u Zavodu za zapošljavanje RS. Obuku vodi interni trener Zavoda Nataša Jaćimović uz podršku stručnog tima Projekta zapošljavanja mladih.

dms-obuka-banja-luka-2

Svi učesnici obuke su već imali priliku dobiti uvid u materijal i pripremiti se za dvodnevnu edukaciju putem on-line resursnog centra za javne službe za zapošljavanje (www.znanje.berzarada.ba), a kako bi se na taj način ubrzao prenos znanja i ujedno maksimalno iskoristilo vrijeme u grupi za praktičan rad kroz primjere.

Kako bi se uveo elektronski sistem upravljanja dokumentima bilo je neophodno izraditi detaljan katalog svih poslovnih procesa unutar Zavoda, izvršiti obuka IT osoblja Zavoda koje će biti zaduženo za održavanje svih funkcionalnosti sistema i obuka trenera unutar Zavoda. Vlada Švicarske je kroz Projekat zapošljavanja mladih YEP podržala inicijativu uvođenja elektronskog sistema upravljanja dokumentima, prvenstveno kako bi se smanjile posljedice prirodnih katastrofa, kao što je bio slučaj u poplavama 2014. godine kada je u potpunosti devastirana filijala Doboj i sva  dokumentacija koja je bila arhivirana u prostorijama zavoda.

Druge objave u kategoriji