Search

Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini: Općina Novi Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo je u okviru projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou” uspostavila novi institucionalni mehanizam  – lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) u cilju unapređenja saradnje u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja sa relevantnim subjektima u zajednici. 

Partnerstvo Novi Grad Sarajevo je jedno od 15 partnerstava uspostavljenih uz podršku EU koja za cilj imaju stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta i povećanje zapošljivosti skoro 2.000 nezaposlenih kroz provođenje programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Na današnjem sastanku predstavljeni cu ciljevi, strukture i načini rada LPZ-a, nacrt pravilnika o radu LPZ-a te je takođe predstavljen i vizuelni identitet istog. 

Učešće Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a koji podržava Vlada Švicarske, u predmetnoj aktivnosti, primarno se ogleda u prenošenju praksi prethodno uspostavljenog lokalnog partnerstva – modela Urbane farme “Mojmilo” i drugim aktivnostima na promociji preduzetništva koje Projekat zapošljavanja mladih realizuje unutar općine Novi Grad Sarajevo. 

Zašto lokalna partnerstva?

Na svakom tržištu rada pa tako i na lokalnom dolazi do procesa usklađivanja ponude i potražnje za radnom snagom ali ovaj proces ne teče uvijek bez prepreka. Često poslodavci ne mogu naći uposlenike koji posjeduju sva znanja i vještine koje su im potrebne, dok potencijalni uposlenici ne nalaze poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i profesionalnim aspiracijama ili se susreću sa drugim preprekama kao što su problemi sa obezbjeđivanjem dnevne brige za djecu, prevozom do radnog mjesta ili kulturološkim barijerama vezanim za rodnu jednakost koje za posljedicu imaju veći stepen nezaposlenosti među ženama.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje su uspotavljena upravo da bi se našla rješenja za ove probleme. U tome svaki od aktera u partnerstvu ima važnu ulogu.

 

Druge objave u kategoriji