Search

Dogovorena rekonstrukcija pet podružnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Danas je u Konjicu potpisan Memorandum o razumjevanju i saradnji između Službe za zapošljavanje HNK zastupana po direktoru Vladi Čuljku i GOPA mbH – Projekat zapošljavanja mladih (YEP) podržanom od strane Vlade Švicarske zastupanom po rukovodiocu Projekta dr. Ranku Markuš. Memorandumom se definišu  aktivnosti na širenju reforme u Službi. 

Strane potpisnice suglasne su da će zajednički raditi na razvoju i unapređenju Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, sa ciljem pružanja kvalitetnijih usluga za klijente Službe i osiguranja ravnopravnog položaja svih nezaposlenih lica, a u skladu sa definisanim potrebama i izrađenom projektnom dokumentacijom izvršiti ulaganje u razvoj infrastrukture u podružnicama:

  • Neum
  • Konjic
  • Prozor-Rama
  • Jablanica
  • Čapljina. 

Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je zajedno sa YEP-om 17.02.2017.g. otvorila renoviranu podružnicu Čitluk na novoj adresi u ulici Kralja Tomislava bb. Ovim su stvoreni preduvjeti za implementaciju novog modela rada sa klijentima. Nakon toga su dvije strane 27.juna 2017.godine potpisale Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza u procesu reforme službe kako bi se osiguralo stvaranje preduvjeta za uvođenje novog modela rada u Podružnici Odjeljenje II (Mostar-istok) u okviru reforme JSZ koju provodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP). Na ovaj način dogovoreno je osiguranje novog prostora za rad Podružnice Odjeljenje II, što je godinama predstavljalo veliki problem koji je onemogućavao unapređenje usluga za nezaposlene i poslodavce.  Grad Mostar je prema tom sporazumu dodijelio prostorije za Odjeljenje II, te su građevinski radovi u toku. Mostar II je druga po redu Podružnica koja je renovirana uz podršku YEP, koja će započeti sa primjenom elemenata Reformskog paketa koji u fokusu ima uvođenje individualnog i grupnog savjetovanja, ali i obavljanje administrativnih usluga na efikasniji način. 

Druge objave u kategoriji