Search

YEP inicijativa: Spoznaj mogućnosti, (p)okreni se biznisu!

Projekat zapošljavanja mladih YEP, koji se realizuje uz finansijsku podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju, danas je potpisivanjem ugovora sa udruženjem Perpetuum Mobile – Centar za razvoj mladih i zajednice, osigurao podršku vrijednu preko 24.000 KM za implementaciju projekta „Spoznaj mogućnosti, (p)okreni se biznisu!“. Cilj projekta je da kroz aktivnosti informisanja i motivisanja mladih iz ruralnih sredina poveća stepen korištenja podsticajnih sredstava za poljoprivredu. Ovim će se mladima omogućiti da dođu do samozaposlenja i u punom kapacitetu koriste resurse sa kojima raspolažu u svojim domaćinstvima.
Aktivnostima će prevashodno biti obuhvaćeni mladi kroz Klubove za traženje posla koje je projekat YEP pokrenuo u saradnji sa JU Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske. Kroz Projekat zapošljavanja mladih je do sada na teritoriji Republike Srpske otvoreno 10 Klubova u kojima mladi prolaze tronedeljnu besplatnu obuku za aktivno traženje posla, a nakon toga imaju i 6 mjeseci savjetodavne podrške.
Podrška projektu Spoznaj mogućnosti, (p)okreni se biznisu! je nastavak YEP Programa lokalnih inicijativa kroz koji je u februaru 2014 za 11 nevladinih organizacija osigurana podrška za implementaciju projekata ukupne vrijednosti 388.000 KM. Kroz ove projekte nevladine organizacije će, u saradnji sa Klubovima za traženje posla, raditi na motiviranju mladih i jačanju njihovog aktivnog odnosa prema zapošljavanju.

Druge objave u kategoriji