Search

Podrška umrežavanju i uspostavi novih poslovnih saradnji preduzetnika iz YEP inkubatora poslovnih ideja

Kao dio podrške daljem razvoju poslovnih poduhvata iz YEP inkubatora poslovnih ideja, protekle sedmice u Tuzli je održan niz sastanaka predstavnika Poljoprivredne zadruge Gvozno sa potencijalnim partnerima i klijentima.

Jedan od sastanaka održan je u preduzeću Menprom d.o.o. Tuzla, jednoj od vodećih kompanija mesne industrije u Bosni i Hercegovini sa ciljem uspostave potencijalne saradnje između ove kompanije i PZ Gvozno. 

Zadruga „Gvozno“ osnovana je u okviru češko – bosansko-hercegovačkog projekta za unapređenje uzgoja goveda u sistemu krava tele u BiH. Zadruga gazduje sa 254 ha poljoprivrednog zemljišta (oranice, livade i pašnjaci) i trenutno posjeduje 105 grla Aberdina angusa. Radi se o proizvodu vrhunskog kvaliteta, a PZ Gvozno je u procesu certifikacije za organsku proizvodnju junućeg mesa, te će postati jedna od prvih farmi u BiH koja će imati certificiranu organsku animalnu proizvodnju.

Druge objave u kategoriji