Search

Primopredaja informatičke opreme u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Slijedom potpisanog memoranduma o razumijevanju i saradnji između Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je, u prostorijama ministarstva, izvršena primopredaja informatičke opreme, a u sklopu aktivnosti tehničkog i infrastrukturnog unaprijeđenja rada ministarstva.

U cilju obezbjeđenja kvalitetne informatičke strukture te jačanja analitičkih kapaciteta ministarstva, danas je, od strane predstavnika Projekta zapošljavanja mladih- YEP, uručena informatička oprema, a istu je uručio dr. Ranko Markuš, rukovoditelj Projekta zapošljavanja mladih.

Memorandumom o saradnji predviđeno je da Projekat zapošljavanja mladih – YEP pruži stručnu, analitičku, tehničku i infrastrukturnu podršku Ministarstvu u realizaciji projekata u oblasti zapošljavanja, uključujući i podršku u izradi novog „Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja“ dok Ministarstvo koordinira kompletan proces izrade Pravilnika sa krajnjim ciljem podrške efikasnijoj reformi javnih službi za zapošljavanje i realizacije projekata u oblasti zapošljavanja mladih.

Novi Pravilnik će predstavljati značajno unaprijeđen pravni okvir koji će omogućiti kvalitetnu primjenu novih metoda rada u javnim službama za zapošljavanje. 

Druge objave u kategoriji