Search

Podsticaj od 388.000 KM za zapošljavanje mladih

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju danas je potpisivanjem ugovora sa 11 nevladinih organizacija pokrenuo niz lokalnih inicijativa ukupne vrijednosti 388.000 KM kojima će se u narednih godinu dana obezbijediti zapošljavanje najmanje 120 mladih osoba širom BIH. Ugovorima o saradnji definisano je i da 700 mladih bude uključeno u razne vidove obuka i aktivnosti koje će im pomoći da pronađu posao

Cilj saradnje sa nevladinim organizacijama je da se motivišu mlade osobe do 30 godina starosti za aktivno traženje posla i podstaknu lokalne zajednice da daju svoj doprinos povećanju stope zaposlenosti mladih. Planirana su tri projekta iz oblasti obrade drveta i metala, pet projekata iz oblasti poljoprivrede, tri iz tekstilne industrije i jedan koji će razvijati program volontiranja. Aktivnostima će prevashodno biti obuhvaćeni mladi kroz Klubove za traženje posla koje je projekat YEP pokrenuo širom BIH u saradnji sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje, kantonalnim službama za zapošljavanje i JU Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske. Do sada je otvoreno 19 Klubova u kojima mladi prolaze tronedeljnu besplatnu obuku za aktivno traženje posla, a nakon toga imaju i 6 mjeseci savjetodavne podrške.

Na javni poziv Projekta za uključivanje lokalnih NVO organizacija pristiglo je 88 projekata. Komisija je kao ključni kriterij u odabiru projekata analizirala broj mladih koji će dobiti zaposlenje, te efekte koje će imati u zajednici u kojoj se sprovodi. Projekat će finansirati ove aktivnosti bespovratnim grantovima u iznosu od 270.000 KM, dok će se preostalih 30 posto finansirati iz budžeta NVO organizacija i lokalnih zajednica – izjavio je Ranko Markuš, rukovodilac YEP projekta.

Aktivnosti NVO inicijativa biće sprovedene u ukupno 10 gradova, a podrazumevaju obuku mladih za obavljanje djelatnosti iz navedenih područja rada i pružanje podrške za samozapošljavanje ili pomoć u zapošljavanju. Kroz ovu inicijativu takođe će biti urađena serija istraživanja o stavovima mladih i kapacitetima civilnog društva za njihovo zapošljavanje.

Projekat je u periodu 2008-2011.godine dao značajan doprinos pozitivnim promjenama na tržištu rada u BiH, a konačni rezultat prve faze je unapređenje aktivnih mjera na tržištu rada, čijim je sprovođenjem zaposlenje dobilo 1521 osoba, a 2888 osoba je prošlo različite vrste edukacija koje bi im trebale olakšati buduće zaposlenje. Od početka druge faze projekta u oktobru 2011. godine do sada je samo kroz učešće u Klubovima za traženje posla zaposleno oko 600 mladih. Obzirom na značajno proširenje mreže ovih Klubova, očekuje se da će do kraja projekta (mart 2015.) posao pronaći još 600 mladih, ali i da će razvojem usluga službi za zapošljavanje biti razvijene usluge od kojih će dugoročno mladi, ali i cijelo društvo imati značajne koristi.

 

380.000 KM for Youth Employment

Youth employment project (YEP), which is being implemented with the support of the Swiss Agency for development and cooperation  signed an agreement today with 11 NGOs and launched a series of local initiatives, worth 388.000 BAM, which in the next years will ensure the employment of at least 120 young people throughout B&H. The contracts on cooperation define that 700 people will be involved in various trainings and activities that will help them to find a job.

The aim of cooperation with NGOs is to motivate young people up to 30 years old to actively look for a job and to encourage local communities to give their contribution in increasing the employment rate of young people. Three projects from the area of wood and metal are planned, 5 projects from the field of agriculture, 3 projects from textile industry and 1 project to develop the volunteering program.

In the activities young people will be primarily included through the Club for job search that YEP launched throughout B&H in cooperation with the Federal Department for Employment, Cantonal Services for Employment, and Department for Employment of RS. So far, 19 clubs opened, where young people can engage in a three week training free of charge for active job search, and after that they can receive a 6 month advisory support.

“88 projects responded to the public call of the Project for involving local NGOs. Commission as a key criteria in the selection of projects analyzed a number of young people that would become employed, and the impact that to will have in community where it will be implemented. The Project will finance these activities in the amount of 270.000 BAM (non-refundable grants), while the remaining 30 % will be financed from the budget of NGOs and local communities”, said the YEP Project Manager Ranko Markuš.

Activities of NGOs initiatives will be implemented in 10 cities.

Druge objave u kategoriji