Search

Podsticaj za 338 novih poduzetnika u Kantonu Sarajevo

U cilju realizacije Programa o izmjenama i dopunama  Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini Vlada Kantona Sarajevo jučer je usvojila Listu aplikanata, nezaposlenih osoba i poslodavaca koji su ispunili uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 17.04.2017. godine. 

Od 636 prispjelih aplikacija za Program sufinansiranja samozapošljavanjauslove iz javnog poziva ispunjava 482 nezaposlene osoba, a zbog ograničenih sredstava 2.436.790  KM biće uposleno – 338 osoba.

Cilj programa samozapošljavanja je samozapošljavanje nezaposlenih osoba  koje imaju osnovne pretpostavke za bavaljenje samostalnom  djelatnošću s posebnim akcentom na osobe koje pokreću proizvodnu, turističku i djelatnost iz IT sektora.

Služba će osobama obuhvaćenim ovim Programom, a u skladu sa Zakonom o radu u periodu od 12 mjeseci, refundirati sredstva u visini od 600 KM po osobi. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske provodi obuke unapređenja vještina uposlenika javnih službi za zapošljavanje koji će nakon okončanja obuke biti u mogućnosti pružati intezivnije savjetodavne usluge nezaposlenim licima koja iskažu interes za aktivnu mjeru samozapošljavanja. Očekuje se da će u narednom periodu biti obavezno da svi korisnici ove mjere prođu obaveznu obuku i izrade kvalitetan poslovni model i poslovni plan. U Republici Srpskoj je već ovakav pravilnik usvojen. 

Druge objave u kategoriji