Search

Poljoprivredna zadruga “Višegrad”

Poljoprivredna zadruga „Višegrad“ p.o. raspolaže
sa poljoprivrednom mehanizacijom sa kojom
obavlja usluge te posjeduje 10 hektara zemljišta
na kojem se proizvodi kabasta hrana za krupnu
stoku. Zadruga broji 22 zadrugara i 10 kooperanata
sa zasadima bijelog luka. Zadruga trenutno
radi na otvaranju poljoprivredne apoteke kao
i realizaciji projekta „Višegradske kuće“ u kojoj će
se prodavati domaći poljoprivredni proizvodi i
u okviru koje će se nalaziti kutak za degustaciju.

Tel: + 387 66 970 985
Adresa: Užički Korpus bb, Višegrad
email: zadrugavgd@gmail.com
facebook: Poljoprivredna zadruga”Višegrad”p.o.

Druge objave u kategoriji