Search

Posao sam našao, nećeš vjerovati, preko Biroa

Urbana farma Sarajevo, smještena na lokaciji Park šuma Mojmilo, bilježi prve poslovne rezultate. Podsjećamo, ovu farmu pokrenuo je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo i preduzećem LOKOM d.o.o. Na površini od 1,5 hektara uspostavljen je zasad povrća i jagodičastog voća. Ove poljoprivredne sezone, bilježi se prvi urod povrća, dok se prvi puni rod maline i drugog jagodičastog voća očekuje u 2019. godini. U ovoj godini završen je i proces konverzije na organsku proizvodnju i kulture koje se proizvode na farmi su certificirano organske. Već u ovoj godini proizvedeno je i na tržište plasirano 7 tona organskog povrća dok se u idućoj godini očekuje ukupan rod od 20 tona različitih proizvoda.

Plastenička proizvodnja paradajza
Plastenička proizvodnja paprika

Proizvode farme je moguće kupiti na samoj lokaciji. Pri kupovini, u potpunosti je vidljiva prednost urbane poljoprivrede – plodovi bivaju ubrani za vrijeme kupovine pred očima kupca. Trenutno, za prodaju je dostupan paradajz, paprika i patlidžan. Cijene ne odstupaju od onih na pijacama a obzirom da se radi o potvrđeno organskom proizvodu radi se o dobroj prilici za kupovinu. Ne manje važno, za kupljenu robu dobija se fiskalni račun.

Lokacija urbane farme Mojmilo
Farma Mojmilo – zasad maline
Farma Mojmilo – na domak urbanog dijela grada ali iznad smoga

Za Projekat zapošljavanja mladih, naročito važan rezultat ovog poduhvata je zapošljavanje 6 novih radnika (od čega jedan agronom) koji realizuju sve poljoprivrede radove. Odabir radnika je proveden u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Biro za zapošljavanje Novi Grad koji je iz svoje evidencije i procesa savjetovanja profilirao tražene radnike i uputio ih na intervju. Godinu dana kasnije, u neformalnom razgovoru sa kupcima, jedan od radnika na pitanje:“ Kako si dobio posao?“ odgovara: „Nećeš vjerovati, preko biroa…“

Ne može svježije – kupovina na farmi Mojmilo

Druge objave u kategoriji