Search

Posjeta poslodavca Klubu za traženje posla Gračanica

Klub za traženje posla Gračanica je za prvu grupu učesnika organizovao i posjetu poslodavca sa ciljem dodatne podrške u pripremi za tržište rada. Klub je posjetio direktor Agencije Jobs sa kojom Služba surađuje u domenu razmjene informacija o tržištu rada, kao i upućivanja kandidata i projekata od međusobne koristi.

Cilj posjete bio je razgovor sa učesnicima Kluba o stanju na tržištu rada, ali i jačanje suradnje Biroa za zapošljavanje Gračanica i Agencije. Mladi su imali priliku postaviti pitanja i dobiti odgovor koji će im biti od koristi u daljem traženju zaposlenja.

Druge objave u kategoriji