Search

Redovna sjednica Upravnog odbora Projekta zapošljavanja mladih (YEP)

Danas je u Sarajevu u prostorijama JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo održana redovna sjednica, dvadeseta po redu, Upravnog odbora Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske.

Sjednice Upravnog odbora imaju za cilj praćenje projektnih rezultata, a poseban akcent je stavljen na reformu javnih službi za zapošljavanje kojom su trenutno obuhvaćene, u manjoj ili većoj mjeri, sve službe za zapošljavanje u BiH. Nadalje bila je ovo prilika da se planiraju dalje aktivnosti pa je od velikog značaja doprinos lokalnih partnerskih institucija kako bi se osigurala održivost projektnih rezultata, naročito imajući u vidu da YEP ulazi posljednju godinu implementacije.

Tokom sastanka razmatran je i usvojen Treći polugodinji izvještaj Projekta koji je i usvojen. Nadalje je pred projektnim timom veliki izazov u odnosu na razvoj i implementaciju održivog modela (socijalnog) preduzetništva i finansijskog mehanizma (koji će biti osiguran putem Investicijske Fondacije IMPAKT), kao i podrška lokalnim partnerstvima i njihova povezanost sa aktivnim politikama na tržištu rada. Sastanak Upravnog odbora je prilika da se putem participativnog pristupa svih članova UO dobiju preporuke za dalje korake.

Druge objave u kategoriji