Search

Poslodavci predlažu ukidanje redovnog javljanja nezaposlenih

Zastupnici Zastupničkog doma PS BiH idućega tjedna razmatrat će prijedloge tekstova 25 zakona, odnosno, zakona o izmjenama i dopunama zakona koje je pripremila Udruga poslodavaca FBiH. Zakoni su pripremljeni, kako navode iz Udruge poslodavaca FBiH, nakon brojnih analiza te provedenih javnih rasprava među više od 20.000 poslodavca, članica Udruge. Naglašavaju kako je cilj predloženih zakona i izmjena i dopuna zakona rasterećenje gospodarstva, unaprjeđenje poslovnog ozračja koje će omogućiti stabilno poslovanje članica UP Federacije BiH, povećanje zaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura, ravnopravan tretman privatnog/realnog sektora u odnosu na javni, jačanje socijalnog dijaloga te intenziviranje rada s Vladom Federacije BiH u cilju postizanja odgovarajućega poslovnog ozračja.

Između ostaloga, poslodavci predlažu izmijene Zakona o zdravstvenom osiguranju, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakon o doprinosima…

Među prijedlozima poslodavaca našlo se i uređenje pravila zavoda za zapošljavanje. Tako Udruga poslodavaca FBiH u svojim izmjenama zakona traži ukidanje trajnog brisanja s evidencije nezaposlenih osoba. “U prijedlogu poslodavaca brisana je odredba da se nezaposlena osoba prestaje voditi u evidenciji kao nezaposlena ako se ne javi službi za zapošljavanje u dvama uzastopnim rokovima. Dodana je nova odredba da se osoba prestaje voditi u evidenciji nezaposlenih ako joj se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti, što je u skladu sa Zakonom o radu.

Definirano je da se osobe mogu ponovno prijaviti na evidenciju nakon prestanka okolnosti zbog kojih su se prestale voditi na evidenciji, osim u slučajevima neopravdanog odbijanja odgovarajućeg posla u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva, zatim ako svojim postupanjem uzrokuju odbijanje zaposlenja od poslodavca, osim ako zaposlenje odbiju zato što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima u pogledu isplate plaće i obveznih doprinosa, ako budu zatečene na radu bez ugovora o radu, odnosno rješenja o osnivanju radnog odnosa i ako izgube status nezaposlene osobe. U navedenim slučajevima ponovna prijava na evidenciju moguća je nakon isteka roka od šest mjeseci od dana prestanka vođenja na evidenciji. Ako se nakon te prijave ponovno prestanu voditi na evidenciji, iduću prijavu moguće je ostvariti po isteku roka od jedne godine od dana prestanka vođenja na evidenciji”, stoji u novom zakonskom rješenju koje su predložili poslodavci.

Na ovaj način se stavlja dodatan pritisak na Službe za zapošljavanje i jačanje posredničke funkcije. Ostaje da se vidi kako će Parlament reagovati na ove prijedloge. 

Druge objave u kategoriji