Search

U prvom krugu mora biti zaposleno 1800 mladih kako bi FBiH dobila dodatna sredstva od Svjetske banke

U projektima subvencioniranja zapošljavanja u FBiH veliku ulogu ima Svjetska banka, piše Večernji list BiH. Ova financijska institucija značajno podržava ovaj proces, a hoće li to biti slučaj i u budućnosti, ovisi isključivo o federalnim institucijama. Isplata nakon rezultata Naime, Svjetska banka postavila je jasne standarde koji moraju biti zadovoljeni ako Federacija želi dobivati sredstva za ovu namjenu u budućnosti. Svjetska banka još je 2017. godine ušla u ovaj proces, a potpisani ugovori predviđaju da on traje od konca 2021. godine.

– Realizacija poticaja bit će praćena izvršenjem ugovorenih obveza. Isplata sredstava alociranih za ovu komponentu vršit će se nakon ostvarivanja dogovorenih rezultata – navodi se u dokumentima. A dogovoreni rezultati su zapošljavanje 1800 mladih osoba i 5000 koje su u nepovoljnom položaju, odnosno nezaposlene. U ovo se ne ubraja zapošljavanje u institucijama na bilo kojoj razini vlasti uz subvencije. Prošle godine je kroz monitoring prošlo 250 osoba koje su dobile posao zahvaljujući subvencijama. Uzorak je formiran metodom slučajnosti.

– Monitoring je potvrdio konzistentnost podataka koje je dostavio Federalni zavod za zapošljavanje. Izvješće je dostavljeno 11. 12. 2018. Svjetskoj banci koja je dala suglasnost na isto 14. 12. 2018., čime su se stekli uvjeti za povlačenje tri milijuna eura – naglašeno je u dokumentima. I nakon nedavnog završenog javnog poziva za subvencije i samozapošljavanje, preko kojega je do posla došlo skoro 10.000 osoba, ponovo će biti obavljen sličan monitoring. Ako rezultati budu kao prošlogodišnji, a očekuje se da hoće, Svjetska banka trebala bi odobriti dodatna sredstva za zapošljavanje.

– Zbog toga još uvijek ne znamo kada će biti objavljen idući poziv. Sigurno je kako će on biti kada nam Svjetska banka pusti pozitivan signal da možemo krenuti u proces – rekli su za Večernji list u Zavodu za zapošljavanje FBiH. Prošlogodišnja analiza Osim što Svjetska banka financira zapošljavanje u FBiH, ona podupire i razvoj sustava koji osigurava da sustav Zavoda za zapošljavanje bude učinkovitiji. Tu se osobito misli na razvoj informatičkog sustava, što je osnovni preduvjet za daljnji tijek ovoga projekta.

Tijekom prošle godine analizirani su svi nedostaci informatičkih sustava Zavoda i županijskih službi i očekuje se kako će većina tih manjkavosti biti otklonjena ove godine. Tu se prije svega radi o nemogućnosti individualnog savjetovanja, odnosno korištenja aplikacije za individualne planove zapošljavanja, kojih svake godine mora biti izrađeno najmanje 10.000. 

Očekuje se da će Vlada FBiH uskoro usvojiti dokumente koji se odnose na ovu tematiku te da će Zavod za zapošljavanje moći nastaviti raditi u punom kapacitetu. Ove godine je planirano zapošljavanje oko 12.000 osoba zahvaljujući subvencijama, a traže se načini kako bi se osigurala dodatna sredstva za ovu namjenu jer poslodavci iskazuju sve više zanimanja za otvaranjem novih radnih mjesta.

www.vecernji.ba/YEP

Druge objave u kategoriji