Search

Potpisan Memorandum: Efikasnija realizacija aktivnih mjera zapošljavanja u FBiH

Danas je u Mostaru, u prostorijama Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Projekta zapošljavanja mladih kojeg implementira njemačka konsultantska kompanija GOPA i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Memorandum je u ime GOPA-e potpisao dr Ranko Markuš, a ispred FZZZ-a v.d.direktorica Helena Lončar, čime je potvrđena višegodišnja saradnja i posvećenost obje strane u jačanju zajedničkih interesa.

Ovim će se prije svega osnažiti uloga Federalnog zavoda u koordinaciji “Reformskog paketa” kojeg trenutno realizuje njemačka kompanija GOPA za 4 kantonalne službe za zapošljavanje, ali uz tendenciju uključenja svih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH. Drugi bitan ishod produbljivanja saradnje je da će Federalni zavod za zapošljavanje u narednom periodu preuzimati koordinaciju obuka za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, te da će biti aktivno uključeni u implementaciju sistema mjerenja učinaka u službe, koje za to pokažu interes, a sve u cilju efikasnijeg praćenja provođenja aktivnih mjera zapošljavanja. “Reformski paket” će biti uslov za dobijanje sredstava iz kredita Svjetske banke u iznosu oko 50 miliona dolara, pa se očekuje da će se sve kantonalne službe uključiti u reformske procese.

GOPA predstavništvo u BiH, kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji je podržan od Vlade Švicarske u Bosni i Hercegovini se obavezao se da će unaprijediti aplikaciju za realizaciju aktivnih mjera, te pružiti svu potrebnu tehničku podršku u toku razvoja i implementacije aktivnih mjera u Federalnom zavodu za zapošljavanje a sve u cilju povećanja stope zaposlenosti. YEP će pružiti stručnu i tehničku podršku kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje prilikom uvođenja novih procedura definisanih “Reformskim paketom” i razviti sistem obuka i mentorstva za službenike javnih službi za zapošljavanje, kojima će se jačati njihovi kapaciteti da se provode nove metode rada.

Programom rada Federalnog zavoda planirano je u 2016. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja obuhvatiti 10.000 nezaposlenih osoba, a uz to će biti uključeno i još 10.000 osoba zahvaljujući mjerama poticaja Vlade FBiH. U toku sastanka je naglašeno da se zaista radi o značajnim sredstvima. Financijskim planom Federalnog zavoda predviđeni su rashodi na pozicijama tekućih grantova u iznosu od 50,570.000 KM za 2016. godinu. U 2017. godini za tekuće grantove planirana su sredstva u iznosu od 54,450.000 KM, a u 2018. godini 51,887.000 KM. Federalnim budžetom za 2016. godinu na ime poticaja zapošljavanju je planirano 50 miliona maraka. Sredstva za subvencije osigurana su u Proračuna FBiH za 2015. godinu na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.

Druge objave u kategoriji