Search

Reformski paket u primjeni: Najava svečanog otvaranja Biroa Banovići

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uz podršku Vlade Švicarske, će 29.septembra 2016.g.   svečano  otvoriti rekonstruisani Biro za zapošljavanje Banovići, sa početkom u 11 sati na platou ispred Biroa.

Cilj rekonstrukcije bio je prilagođavanje fizičkog prostora novim metodama rada koje će Služba provoditi u narednom periodu. Nove metode tiču se razdvajanja administrativnih od savjetodavnih usluga, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg pružanja usluga prema nezaposlenim i poslodavcima. Predstavnici Službe su u septembru 2015. godine potpisali Memorandum o suradnji i realizaciji “Reformskog paketa” kao i Ugovor za realizaciju Memoranduma, sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP od kada su zajedničkim naporima uspjeli rekonstruisati Biro Gradačac, u kojem je već krenula primjena novih metoda rada, pripremiti projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju još 4 općinska biroa, te su svi zaposlenici Službe uspješno završili Uvodnu obuku i stekli osnovne kompetencije za primjenu novih metoda rada. U proteklom periodu je na osnovu Situacione analize za Službu pripremljeno i Uputstvo za rad opštinskih biroa, koje je usvojio menadžment, a u cilju kvalitetnog osposobljavanja zaposlenika usvojen je i Kompetencijski okvir za ključne poslovne procese, na osnovu kojih će se pripremiti godišnji plan obuka.  Realizaciju Reformskog paketa  u okviru Projekta zapošljavanja mladih podržava Vlada Švicarske.

pozivnica-banovici

“Biro posjeduje šalter salu, salu za grupna savjetovanja, kao i kancelarije za individualna savjetovanja. Ovakav princip pružanja usluge nezaposlenim licima i poslodavcima odgovara modernim evropskim standardima. Reforma omogućava više vremena za kvalitetniji rad sa tražiocima usluga, intenzivniju suradnju sa poslodavcima, a uz izradu kvalitetnog individualnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim licem njegovu efikasniju integraciju na tržište rada”, ističe direktor JU Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović.

Naredni biro koji će infrastrukturom biti prilagođen primjeni novih metoda je Biro Tuzla, a dinamika realizacije reforme podrazumijeva da se prilagode prostorije i u Kladnju, Gračanici, Srebreniku, Živinicama i Kalesiji. U prethodnom periodu, Projekat zapošljavanja mladih je pomogao da se pri Službi za zapošljavanje, u Kalesiji, Lukavcu, Živinicama i Tuzli uvede aktivna mjera Klub za traženje posla namijenjen dugoročno nezaposlenim osobama, a uz čiju je pomoć u ove tri lokacije više od 300 mladih pronašlo posao.

Druge objave u kategoriji