Search

Povezivanje sa mentorima putem i-platforme

Kao što smo ranije najavili, u sklopu realizacije mentoring programa IMPAKT, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) kojeg podržava Vlada Švicarske i Organizacija i-platforma – Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, inicijativa podržana od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju uspostavili su saradnju sa ciljem pronalaska mentora za učesnike YEP inkubatora poslovnih ideja u Švicarskoj dijaspori.

U sklopu navedene saradnje  na portalu i-platform  već je predstavljena priča  učesnika YEP inkubatora poslovnih ideja Siniše Popovića sa ciljem povezivanja sa mentorima koji će pružiti podršku u daljem razvoju inostranog tržišta.

Objavljenu priču kao i sve naredne koje će se sedmično objavljivati možete pogledati na slijedećem linku.

Podsjećamo, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je tokom 2018. godine uspostavio YEP inkubator poslovnih ideja u 32 lokalne zajednice, a u saradnji sa lokalnim vlastima.

Preko 1.200 potencijalnih i postojećih preduzetnika apliciralo je sa poslovnim idejama za YEP inkubator poslovnih ideja, preko 600 poslovnih ideja je razvijeno dok je preko 300 poslovnih planova izrađeno i prezentovano. Ukupno 150 poslovnih planova je odobreno za finansiranje, a zaključno sa sedmim mjesecom 2019. godine preko 100 preduzetnika je primilo finansijsku podršku odnosno pokrenulo ili unaprijedilo vlastiti biznis.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u okviru YEP Inkubatora poslovnih ideja osim finansijske nudi i mentorsku podršku kroz mentoring program IMPAKT. 

 

Druge objave u kategoriji