Search

Pozitivan uticaj reforme na Službu za zapošljavanje TK

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla do kraja 2019. godine planira završiti proces uvođenja novih metoda rada u biroe za zapošljavanje, koji je u suradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) započela krajem 2015. godine, a koji podrazumijeva prilagođavanje i usklađivanje rada sa međunarodnim standardima, odnosno, pružanje usluga odvajanjem administrativnih od savjetodavnih usluga.

Kako bi Služba mogla odgovoriti zadatku reformskih promjena morala je prilagoditi fizički prostor i edukovati zaposlenike za rad po novim standardima.

Tako je, od aprila 2016. godine započeta rekonstrukcija pojedinih općinskih biroa za zapošljavanje i do danas rekonstruisani su biroi Gradačac, Banovići, Tuzla, Kladanj, Kalesija, Živinice, Srebrenik i Gračanica, a ove godine planirana je i rekonstrukcija i adaptacija općinskih biroa Teočak i Sapna čime je praktična pružena infrastrukturna podrška skoro svim biroima Tuzlanskog kantona.

Takođe, u okviru reforme, u svakom rekonstruisanom birou u kojem je odvojen savjetodavni od administrativnog rada, uspostavljen je i rad klubova za traženje posla za mlade nezaposlene. Klub za traženje posla jedna je od aktivnih mjera zapošljavanja i provodila se u Službi i prije 2015.godine, takođe uz podršku Projekta zapošljavanja mladih YEP, ali u sklopu Reformskog paketa postala je praksa da u momentu prelaska na novi sistem rada započne sa radom i klub za traženje posla.

Biroi za zapošljavanje u Gračanici i Srebreniku rekonstruisani su krajem 2018. godine, a od 1. februara 2019. godine očekuje se i početak rada klubova za traženje posla u tim biroima.

Pozitivan uticaj reforme na zapošljavanje potvrđuju rezultati koji su postignuti u toku 2018. godine. Skoro 500 osoba je bilo uključeno u individualno savjetovanje, od čega je njih preko 250 zaposleno. Radionice u klubovima za traženje posla pohađalo je preko 300 mladih osoba, od kojih se jedna trećina i zaposlila. Klub za traženje posla Tuzla dobio je i priznanje za drugi najbolji klub u Federaciji BiH.

Pored rada sa nezaposlenim licima, Služba surađuje i sa poslodavcima. Svakim danom se povećava broj poslodavaca koji se javljaju i traže usluge Službe – posredovanje ili objavu oglasa. Na web stranici Službe u toku 2018 godine objavljeno je oko 800 oglasa.

U cijelom reformskom procesu Služba podršku ima od njemačke konsultantske kuće GOPA i Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC kroz Projekat zapošljavanja mladih YEP.

Druge objave u kategoriji