Search

Poziv za dostavljanje projekata

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) objavljuje poziv za omladinske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje žele doprinijeti rješavanju problema u svojoj zajednici. Projektni koncepti trebaju imati za cilj aktivaciju i motivaciju mladih, kao i njihovo veće uključivanje u tržište rada.

Format za izradu koncepta projekat i sažetak budžeta je dostupan u nastavku vijesti.
Eventualne upite u vezi sa procesom podnošenja aplikacije podnose se isključivo na email adresu dzenan.trbic@fixit.ba. Odgovori na sva podnesena pitanja će biti objavljeni na straniciwww.yep.ba o čemu će podnosioci pitanja biti obaviješteni i emailom.

20131213 YEP Poziv za dostavu projekata

Obavjestenje o prezentacijama poziva

Project Budget Template

Project Concept Template

Druge objave u kategoriji