Search

Poziv za projekte: Izgradnja kapaciteta u području rada sa mladima

Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) je raspisala poziv za organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine i Balkana za podnošenje projekata u okviru “Ključne aktivnosti 2. (KA2) – Izgradnja kapaciteta u području rada sa mladima”.

U okviru ovog poziva za regiju Balkana postoji posebna programska i bužetska linija, namijenjena isključivo poticanju i unapređenju suradnje s organizacijama i institucijama iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan (Western Balkans Youth Window under Erasmus +), gdje akteri iz BiH mogu i direktno, kao aplikanti, podnositi svoje prijedloge projekata.

Poziv za projekte koje je objavila Izvršna agencije iz Brisela možete pronaći na ovom LINKU.

Elektronski projektni formular (eForm) koji se koristi za apliciranje ima poseban način generiranja podataka. Za više informacija pogledati Vodič na ovom LINKU.

Detaljnije informacije o KA2 – Izgradnja kapaciteta u području rada sa mladima (zapadni Balkan) mogu se naći u programskom Vodiču, na stranicama 166-179. Vodič možete pronaći na ovom LINKU.

Podsjećamo sve organizacije i institucije iz BiH, koje žele aplicirati za program Erazmus+, prvo moraju biti registrirane kako bi dobile PIC broj (Participant Identification Code). PIC broj je neophodan kako bi generisali aplikacioni formular na ovom LINKU. Tokom apliciranja aplikant mora imati sve PIC brojeve svih projektnih partnera.

Rok za apliciranje je 3. aprila/travnja 2015. do podneva.

Više informacija dostupno je na ovom linku.

(Izvor: mreza-mira.net)

Druge objave u kategoriji