Search

Objavljeni javni pozivi za samozapošljavanje i sufinansiranje zapošljavanja u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socioekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisali su javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu samozapošljavanja.

Programom sufinansiranja zapošljavanja je predviđeno da se sufinansira zapošljavanje kod poslodavaca s ciljem smanjenja i prevencije dugoročne nezaposlenosti i povećanja stope aposlenosti fokusirajući se na neaktivne grupe i posebno ugrožene kategorije

Ciljne grupe su nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezposlenih (osobe sa onespoboljenjem, demobilizirani borci), kao i nezapolesne osobe koje spadaju u ugrožene kategorije (osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci u kontinuitetu, osobe starosne dobi preko 40 godina, socijalno ugrožene osobe, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, osobe sa statusom člana domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen, osobe sa statusom smohranog roditelja, staratelja, hranitelja, osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama).

Broj korisnika programa i finansijska sredstva su ograničeni po kantonima Federacije BiH.

Obaveza poslodavca je da osobu zaposli na period od najmanje 6 ili 12 mjeseci (potpiše ugovor o radu, te izvrši prijavu na obavezna osiguranja: penziono invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti).

Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi za ugovore na 12 mjeseci, odnosno 1.100,00 KM za ugovore na 6 mjeseci

Programom sufinansiranja samozapošljavanja je predviđeno da se sufinansira samozapošljavanje ciljne grupe nezaposlenih osoba u poljoprivredi ili malom biznisu, s ciljem potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i razvoju malih preduzeća.

Samozapošljavanje u poljoprivredi ili malom biznisu podrazumijeva poticajna sredstva za registraciju poljoprivrednih gospodarstava ili malog biznisa za nezaposlene osobe koje imaju osnove pretpostavke za bavljenje istim. Nezaposlena osoba se obavezuje da će samostalnu djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci, izvršavati obaveze definirane odredbama Zakona o radu i izvršiti prijavu na obavezna osiguranja: penziono- invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti.
Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi.

Javni pozivi ostaju otvoreni do utroška raspoloživih sredstava.

Programi se finansiraju iz kredita koji je BiH dobila kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) s ciljem implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP).

– JAVNI POZIV SAMOZAPOŠLJAVANJE

– JAVNI POZIV ZAPOŠLJAVANJE

(Izvor: fzzz.ba)

 

Druge objave u kategoriji