Search

Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja – peti sastanak radne grupe

U sklopu tehničke podrške koju Projekat zapošljavanja mladih – YEP, podržan od strane Ambasade Švajcarske, pruža javnim službama i ostalim relevantnim akterima reformskog procesa, danas se u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje održava 5. sastanak radne grupe za izradu Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanje FBiH. 

Fokus današnjeg sastanka su, primarno, komentari javnih službi za zapošljavanje na nacrt pravilnika – koncept i sadržina istog. Cilj sastanka je analizirati dostavljene komentare te identifikovati segmente koje je neophodno modifikovati ili integrisati u pravilnik a kako bi se omogućila nesmetana praktična primjena istog. Također, nastoji se osigurati relevantan pravni fundament svih elemenata pravilnika. 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, ovaj Pravilnik tretira nekoliko bitnih segmenata kao što su evidencije u oblasti zapošljavanja, načini i rokovi prijavljivanja nezaposlenih osoba, sredstva evidencija u oblasti zapošljavanja te druga pitanja u vezi sa vođenjem osnovnih evidencija.

Druge objave u kategoriji