Search

Predsjedništvo BiH: Reforme, modernizacija, ekonomski razvoj, nova radna mjesta…

Navedeno je da će u što kraćem roku biti uspostavljen efikasan mehanizam koordinacije institucija svih nivoa vlasti u BiH u procesu pristupanja EU-u

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je danas usaglasilo izjavu kojom se obavezuje da će institucije vlasti u BiH provesti sve reforme neophodne da bi se uspostavila institucionalna funkcionalnost i efikasnost na svim nivoima vlasti i omogućilo da se BiH pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji (EU) kao suverena država koja ispunjava uslove i obaveze za to članstvo, prenosi Anadolu Agency.

Navedeno je da će u što kraćem roku biti uspostavljen efikasan mehanizam koordinacije institucija svih nivoa vlasti u BiH u procesu pristupanja EU-u.

Naglašeno je da će institucije u dogovoru s EU i u skladu sa Kopenhaškim kriterijima i pravnom stečevinom EU sačiniti i provesti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima program mjerljivih inicijalnih reformskih mjera, a to se prvenstveno odnosi na ekonomske i socijalne mjere u okviru Sporazuma za rast i zapošljavanje u BiH, koji će imati za cilj da zaustavi negativne ekonomske trendove te pokrene proces rehabilitacije i modernizacije ekonomije, ekonomskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta te stvaranja povoljnog i pravednog socijalnog ambijenta.

Izjavom je, uz ostalo, predviđeno da će se uspostaviti i mjere za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije, jačanje vladavine prava, ubrzanog procesa pomirenja, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i terorizma, kao i mjera za jačanje administrativne sposobnosti…

Izjava Predsjedništva BiH dolazi nakon odluke i zaključaka Samita za spoljne poslove EU od 15. decembra prošle godine.

 

Druge objave u kategoriji