Search

Prezentacija aktivnosti Projekta podrške zapošljavanja u Travniku – poslodavci traže podršku države

U sklopu promocije aktivnosti Projekta podrške zapošljavanja koju je danas organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike prezentovana je i uloga i značaj Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u realizaciji aktivnosti gore pomenutog projekta. 

Ispred Projekta zapošljavanja mladih govorio je dr Ranko Markuš predstavivši dodirne tačke odnosno zajedničke aktivnosti ova dva projekta, ali i osvrnuvši se na do sada realizovano kada je posrijedi infrastrukturna prilagodba prostora službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini te uvođenje novog modela rada koji primarno podrazumijeva razdvajanje administrativnih i savjetodavnih usluga čime se nezaposlenim licima garantuje kvalitetniji individualni pristup odnosno podrška. 

Naglasak je stavljen i na jačanje posredničke uloge službi za zapošljavanje te proces predviđen novim modelom rada koji nezaposlenim licima u zavinosti od dužine trajanje nezaposlenosti pruža adevkatan tretman te samim tim potencira njihovu bržu (re)integraciju na tržište rada. Premijer kantona Tahir Lendo je naveo da je neophodno da se izmjeni pravilnik o evidencijama kako bi se nezaposleni mogli razvrstati na one koji aktivno traže posao i one koji su na evidenciji radi ostvarivanja prava.

U sklopu same prezentacije realizovan je i okrugli sto kojem su prisustvovali poslodavci iz ovog kantona te tokom koje su imali priliku iznijeti i diskutovati o stanju ali i preprekama sa kojima se susreću u procesu zapošljavanja novih radnika. Poslodavci su bili jednoglasni u stavu da im je podrška u zapošljavanju manje bitna od podrške države u poslovanju, naveli su niz primjera u kojima zbog sporih procedura gube velike poslove ili imaju troškove koji ih onemogućavaju da budu efikasni. 

Druge objave u kategoriji