Search

Prezentacija podrške zapošljavanju i samozapošljavanju mladima u Klubu za traženje posla Srbac

U utorak 18. marta je održan prvi sastanak sa mladim osobama koje su zainteresovane za učešće u projektu “Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju” kojeg realizuju Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i udruženje građana “Milenijum” iz Srpca, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Prezentacija je  održana u Klubu za traženje posla u Zavodu za zapošljavanje u Srpcu sa početkom u 13 časova.

Direktorica “Milenijuma”, Sanela Vidović, govorila je  o cilju projekta i aktivnostima kojim će biti obuhvaćena grupa mladih ljudi starosti od 18 do 30 godina sa područja opštine Srbac, koji će nakon devetomjesečne teorijske i praktične obuke, stvoriti uslove za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Predstavnici Opštine Srbac, načelnik odjeljenja za poljoprivredu Mićo Malbašić i Milan Berić su govorili o proceduri i načinu dobijanja sredstava za podsticaj i o podršci koju će pružiti realizaciji projekta.

Iz organizacije „Milenijum“ pozivaju sve zainteresovane mlade ljude koji su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje, a nisu prisustvovali prezentaciji da se informišu i ukoliko su zainteresovani prijave do ponedeljka 23.03.2014. godine. Sve informacije su dostupne preko web stranice “Milenijuma” (www.milenijum-youth.co.nr), putem telefona 065/648-914,  a informacije se mogu dobiti i u Klubu za traženje posla Srbac koji djeluje u okviru Zavoda za zapošljavanje u Srpcu.

Partneri u implementaciji projekta su Opština Srbac, Klub za traženje posla Srbac, ,,Kruška DK“ d.o.o, ,,Brazda produkt“ d.o.o. i Komercijalno poljoprivredno gazdinstvo Boro Lazić.

Milenijum2

Projekne aktivnosti

Učesnici se mogu prijaviti za učešće u svim aktivnostima kao cjelini, a moguće je i učešće na nekim od navedenih aktivnosti shodno interesovanju učesnika.

  1. Edukacija 20 nezaposlenih mladih žena za izradu poslovnih planova za poljoprivrednu proizvodnju, vođenje finansijskih i robnih evidencija na farmi, pripremu zahtjeva za podsticajne mjere za razvoj poljoprivrede od resornog Ministarstva i iz Budžeta Opštine Srbac u skladu sa važećim pravilnicima o dodjeli podsticaja za poljoprivredu, uz jednodnevno predavanje o standardima kvaliteta prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda i potrebnim uslovima koje treba da ispunjavaju za uspješan plasman na tržište svježi poljoprivredni proizvodi (voće i povrće) koji se pretežno proizvode na našem području – jedan trodnevni workshop,
  2. Praktična edukacija 30 mladih nezaposlenih osoba oba pola za proizvodnju paradajza i krastavca u plastenicima – ukupno 10 dana obuke tokom sezone proizvodnje (mart-oktobar)
  3. Praktična obuka  20 mladih nezaposlenih lica za rezidbu voća (jabuka, kruška i šljiva) – ukupno 5 dana obuke tokom sezone (zimska i „zelena“/ljetna rezidba).
  4. Obuka uz rad za branje u plantažnim voćarskim zasadima (jagoda, borovnica, malina, šljiva, kruška i jabuka) – ukupno 6 dana obuke za ukupno  30 polaznika/ica.
  5. Nabavka paketa potrebnog materijala i opreme za šest  korisnika/ce projekta nakon provedenih obuka po projektu (voćarski zasadi i plastenici sa opremom za navodnjavanje). Materijalni paketi bi bili sufinansirani sredstvima YEP projekta i iz opštinskog budžeta u odnosu 1:5, a korisnici bi bili lica koja uspješno prođu sve obuke na projektu i imaju preduslove da registruju komercijalno poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime, te motiv da se bave ovim proizvodnjama u cilju samozapošljavanja na vlastitom gazdinstvu.

Više informacija o projektu “Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju” dostupno je ovdje.

Druge objave u kategoriji