Search

YEP inicijativa: podrška zapošljavanju i samozapošljavanju u Srpcu

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podržan je i projekat Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju, udruženja Milenijum iz Srpca.

Cilj projekta je podići konkurentnost nezaposlenih mladih ljudi oba pola na lokalnom tržištu radne snage kroz organizovan rad sa mladima koji traže zaposlenje, poslodavcima u sektoru poljoprivrede, lokalnom upravom i sredstvima javnog informisanja/medijima.

Primarna ciljna grupa projekta su nezaposleni mladi ljudi oba pola sa potencijalima za samozapošljavanje na vlastitom ili porodičnom imanju i nezaposlene mlade osobe bez perspektive samozapošljavanja u poljoprivredi. Sekundarnu ciljnu grupu čine poslodavci u sektoru poljoprivrede, lokalna uprava i mediji. Obe ciljne grupe su jednako važne za uspjeh projekta, ali će težište većine aktivnosti biti na primarnoj grupi. Lica koja su aktivna u traženju zaposlenja (ukupno 138 članova Kluba za traženje posla u Srpcu) imaće prioritet kod uključivanja u projektne aktivnosti.

Projektne aktivnosti:

  1. Edukacija najmanje 20 nezaposlenih mladih žena za izradu poslovnih planova za poljoprivrednu proizvodnju
  2. Praktična edukacija najmanje 30 mladih nezaposlenih osoba oba pola za proizvodnju paradajza i krastavca u plastenicima
  3. Praktična obuka najmanje 20 mladih nezaposlenih lica za rezidbu voća
  4. Obuka uz rad za branje u plantažnim voćarskim zasadima
  5. Nabavka paketa potrebnog materijala i opreme za četiri mlada korisnika/ce projekta nakon provedenih obuka po projektu (voćarski zasadi i plastenici sa opremom za navodnjavanje)
  6. Promotivne aktivnosti

Očekivani rezultati:

Obukom će biti obuhvaćeno minimalno 30 mladih od čega će minimalno četiri mlade osobe biti podržane u uspostavi komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Dodatno, rezultati uključuju i:

  • Podignut nivo znanja, pripadnika/ca primarne ciljne grupe, neophodnih za zapošljavanje i samozapošljavanje u sektoru poljoprivrede
  • Izgrađeno dugoročno i stabilno partnerstvo aktera iz privatnog, javnog i nevladinog sektora za trajni doprinos rješavanju problema nezaposlenosti mladih na području opštine, i
  • Omogućeno multipliciranje koncepta partnerstva aktera iz sva tri sektora za rješavanje problema nezaposlenosti mladih u sve lokalne zajednice u BiH

Više informacija o udruženju Milenijum dostupno je na:
Web sajtu udruženja Milenijum Srbac,
Milenijum FB profilu

Druge objave u kategoriji