Search

Prezentacija YEP Poziva za projekte NVO u Tuzli

18.12.2013.

U prostorijama JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona jučer je održana javna prezentacija YEP Poziva za dostavu projektnih prijedloga nevladinim organizacijama. Više od 20 predstavnika nevladinih organizacija iz Tuzlanskog kantona i regije Zvornik je prisustvovalo događaju. U sklopu prezentacije, organizovana je i diskusija na temu uloge nevladinih organizacija u poticanju aktivizma mladih i njihovog odnosa prema zapošljavanju i tržištu rada. Zaključci i dodatne informacije o Pozivu za dostavu projekata koje su rezultat jučerašnje diskusije će u toku dana biti objavljene na YEP sajtu.

Više informacija o YEP Pozivu za projekte dostupne su na: https://yep.ba/node/2412. Informacije o narednim prezentacijama Poziva za projekte su dostupne na:https://yep.ba/node/2415

Druge objave u kategoriji